Udbud af bygherrerådgivningsydelsen udføres i forhold til den overordnede tidsplan, så der opnås en rettidig kontrahering med bygherrerådgiveren i forhold til det kommende konkurrenceudbud af stadionprojektet, der forventes udbudt i 3. kvartal 2021.

Opgaven

Kongelundens Sekretariat forventer, at bygherrerådgiveren selv besidder en større organisation, som kan bistå Kongelundens Sekretariat med en gennemgående rådgivning i hele projektperioden og i det daglige samarbejde - enten i sit bagland eller via eksterne samarbejdspartnere - kan bistå med specialbistand i det omfang, det måtte vise sig nødvendigt for udviklingen af stadionprojektet.

Opgaven indebærer en traditionel bygherrerådgivningsfunktion i forbindelse med den igangværende udvikling af stadionprojektet, som er et delprojekt i udviklingen af projektet Vision Kongelunden. Vision Kongelunden er en helhedsplan for udvikling af Danmarks største storbynære rekreative område i Aarhus.

Rådgivningen omfatter konkret et stadionprojekt, herunder opsætning af grundforudsætninger i form af planlægning, organisering og styring af det samlede projekt i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Hertil stilles der krav om, at bygherrerådgiveren har specialkompetencer, -viden og erfaringer inden for dette nicheområde med udvikling af stadionkoncepter, projektoptimering og gennemførsel af større stadion- og sportsanlæg i tilsvarende skala.

Projektet er - i forbindelse med nærværende udbud - tidligt i sin beslutningsproces, hvilket betyder at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at fastlægge det præcise indhold og omfang for bygherrerådgivningens endelige arbejde. Det endelige indhold i bygherrerådgivningsopgaven vil således dels afhænge af det endelige projekt for Vision Kongelunden (helhedsplanen), dels af hvordan det endelige beslutningsgrundlag for stadionprojektet og eventuelle delprojekter udformer sig inden for det afgrænsede projektområde.

Da stadionprojektet er et blandt flere samtidige projekter i projektområdet i Kongelunden, skal der i processen sikres, at der er fokus på den overordnede byggelogistik mellem de forskellige projekter. Dette kan eksempelvis ske via et digitalt bookingsystem. Der skal endvidere sikres, at der er et stort fokus på bæredygtighed både i forhold til byggematerialer, energi osv., men også i udførelsesfasen med en fossilfri byggeplads mv. samt den senere drift.

Bygherrerådgiveren skal udarbejde et konkurrenceprogram indeholdende et projektoptimeret stadionkoncept i samarbejde med Kongelundens sekretariat samt brugerne m.fl. til den planlagte projektkonkurrence i begrænset udbud for stadionprojektet samt eventuelle delprojekter, som skal udbydes ultimo 3. kvartal 2021. Herefter følger projekteringsperiode med sideløbende lokalplan- og VVM-proces, som efterfølges af myndighedsbehandling frem til en forventet byggestart medio 2023. Udførelsesperioden, tidlig idriftsætning, aflevering / overdragelse til Aarhus Kommune og 1 års gennemgang.

Bygherrerådgiveren bliver Kongelundens Sekretariats bygherrerådgiver under hele processen frem til og med 1. års gennemgang – forventeligt i medio 2026.

Udbud håndteres via ETHICS

Udbuddet af bygherrerådgivning for stadion og næromgivelser er et EU-udbud, der håndteres via platformen ETHICS