Tidsplanen

Fase 1: Forundersøgelse 

Projektets betingelser fastlægges. I forprojektet undersøger vi, hvad Kongelunden betyder for beboere, kultur- og erhvervsliv i Aarhus.

Samtidig med de udadrettede arrangementer gennemføres tekniske og økonomiske undersøgelser af bl.a. infrastruktur og modeller for drift og ejerskab. De forventes ligeledes gennemført ved udgangen af 2020.   

Fase 2: Planlægning

På baggrund af forprojektet skal der i 2021 til 2022 laves myndighedsarbejde. Det indebærer bl.a. kommuneplan, lokalplanlægning og miljøundersøgelser.

Det er samtidig i denne periode, at vi offentliggør udbud. Og vi går forventeligt i gang med byggeriet.

Fase 3: Anlæg og eksekvering 

I 2023 begynder Kongelundensområdet at tage form rent fysisk.

Vi etablerer nye destinationer, der i fællesskab med de eksisterende, skal skabe rum til fordybelse, bevægelse og leg for aarhusianere i alle aldre.

I sommeren 2025 forventer vi, at det nye Stadion stå klar.