De fem pejlemærker er:

  • Udvikle flere destinationer og potentialet som samlet attraktion
  • Et centrum for livskvalitet og store og små fællesskaber
  • En moderne ramme for events inden for sport, kultur og erhverv
  • Dedikere delområder til plads til ro, eftertanke og viden
  • Aktivere og demokratisere området

Du kan læse mere om visionerne og pejlemærkerne her.

Du kan også høre medlemmerne af den politiske styregruppe i forbindelse med borgermødet den 8. juni 2020 fortælle om deres visioner for Kongelunden.

"Kongelunden har været en del af livet i Aarhus i mere end hundrede år, og det at forene historien med fremtiden og fornyelsen – de mange forskellige interesser, der nogle gange går på tværs af hinanden, det kommer til at slå gnister. Det giver liv til en proces, som jeg er helt overbevist om, kommer til at munde ud i noget, der bliver fuldstændig unikt for Aarhus og en fantastisk ramme om livet i byen – også i de næste hundrede år"

"De faciliteter og naturen, som Kongelunden er rammen om, betyder rigtigt meget for mange århusianere. Det er en del af den DNA, byen har. Det er vigtigt for byen, at vi får samlet breddeidrætten og eliteidrætten, og vores mål er at forbedre og styrke vilkårene for sporten i Kongelunden. Det gælder rammer, faciliteter og infrastruktur, men også hele naturoplevelsen. Vi kan næsten ikke vente"

"Vi skal holde fast i naturen og udvikle det rekreative område, som Kongelunden er til gavn for beboerne i området og for resten af byen. Vi skal være ambitiøse på Aarhus’ vegne og skabe et af Danmarks bedste idræts- og naturområder, som binder mennesker sammen. Og det skal give genklang i hele Danmark"

 

"Kongelunden er et utroligt vigtigt projekt for Aarhus, der vil være med til at sætte byen på landkortet, også når vi kigger lidt ned i Europa. Kongelunden kommer til at betyde rigtigt meget for Aarhus. Ikke mindst det nye stadion, der længe har været et brændende ønske for mange, men samtidig får vi en helhedsorienteret løsning, hvor alt er integreret i den store grønne flotte kile, der ligger midt i byen"

"Der er et stort uforløst potentiale i hele området, ikke bare omkring det nye stadion, men også omkring den infrastruktur, der skal bygges op og de vigtige pejlemærker, der er i hele projektet. Det høje ambitiøsniveau skal fastholdes. Det bliver en stor opgave, hvor der skal bruges kræfter på at holde momentum, skabe engagement og findes fælles fodslag mellem områdets mange interessenter og brugere i det her fantastiske projekt"