Hvad mener Aarhus - og du - om Kongelunden?

Lige nu sidder tre professionelle teams og arbejder på hver deres forslag til en samlet udviklingsplan for hele Kongelunden. Det gør de ud fra fire hovedtemaer, som bliver afgørende for, hvordan vi i fremtiden bruger Kongelunden. 

Derfor vil vi gerne høre, hvad du mener om de fire hovedtemaer, som er:

  • Bæredygtighed
  • Åbent og aktivt
  • Landskab og natur
  • Trafik og parkering

Derfor kan du i den kommende tid møde os rundt i byen, hvor vi blandt andet besøger torve og butikscentre for at tale med de besøgende.

Vi har desuden henvendt os til alle 35 fællesråd i Aarhus og tilbudt at komme forbi til en dialog om, hvordan Kongelunden bliver for hele Aarhus.

Du kan også give dine input på Kongelundens hjemmeside. Her kan du desuden læse lidt mere om de fire temaer og om udviklingsplanen

Vi tager imod input her frem til den 22. april og sørger for, at de bliver givet videre til de tre teams, der kommer med forslag til en udviklingsplan, og til det bedømmelsesudvalg, der i sidste ende skal beslutte en endelig udviklingsplan for Kongelunden til efteråret.