Åben workshop: Kongelunden ønsker input til byens nye stadion

Aarhus og AGF skal have et nyt fodboldstadion, og ved årsskiftet bliver konkurrencen om at tænke og tegne det nye stadion sendt i udbud. Derfor sparker Kongelundens Sekretariat nu efteråret i gang med en åben workshop om det nye fodboldstadion den 8. september. Input fra mødet kommer til at indgå i arbejdet med at udarbejde det konkurrenceprogram, som de bydende teams skal svare på.

Alle kan tænke med

”Vi bevæger os nu fra at have arbejdet med visioner og rammer til meget konkrete krav og ønsker, som skal sikre et stadion, der tilbyder de bedst mulige vilkår for både brugere, besøgende og byen,” forklarer Alvaro Arriagada, der er projektdirektør for Kongelundens Sekretariat i Aarhus Kommune. Det er her et nyt fodboldstadion er forankret som en del af udviklingen af Kongelunden, der er Danmarks største, bynære rekreative område.

En af de ting, der ligger fast efter møde i den Politiske Styregruppe i dag, er, at et nyt fodboldstadion i lighed med det nuværende skal ligge for enden af Stadion Allé.

”Men visionen for Kongelunden er ikke alene at skabe et fantastisk nyt fodboldstadion, men også at sikre gode faciliteter for de øvrige idrætsgrene i området som fx atletik og tennis, og samtidig udvikle stedet til et åbent og inviterende område for mange flere aarhusianere,” understreger Alvaro Arriagada.

Samlet plan skal sikre øvrige interesser

Ud over projekt-/arkitektkonkurrencen om nyt stadion er der derfor også en konkurrence på vej, der skal munde ud i en plan for udviklingen af det samlede område. I løbet af efteråret vil der også være mulighed for at bidrage til det arbejde gennem et borgermøde, workshops og andre aktiviteter.

I den kommende tid bliver der desuden en række arbejdsmøder med de nuværende idrætsbrugere og aktører i området, hvor man sammen skal kvalificere krav og ønsker til udviklingen af Kongelunden. Forud er gået en periode med forundersøgelser, da der er væsentlige bindinger i det historiske område, som blandt andet rummer store arealer af fredskov. Blandt andet har der været dialog med Miljøstyrelsen om et scenarie, der i højere grad ser samlet på en ny idrætsparks udviklingsmuligheder.

Både projekt-/arkitektkonkurrence om nyt fodboldstadion og parallelopdrag/arkitektkonkurrence om en udviklingsplan for hele Kongelunden kommer i udbud ved årsskiftet 2021/2022. Det er forventningen at kunne offentliggøre et vinderprojekt af stadion i løbet af 2. halvår 2022.

Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt kommunikationsansvarlig for Kongelunden Lotte Pape, telefon 4185 5014.

 

Efterårets borgerinddragelse

 

Åben workshop om nyt fodboldstadion:

Onsdag den 8. september 2021 kl. 16.00-18.00 i Stadionhal 1, Ceres Park.

Alle er velkomne, ingen tilmelding. Programmet vil veksle mellem inspirationsoplæg og arbejde i grupper, der drøfter og besvarer spørgsmål inden for udvalgte temaer.

Borgermøde om udviklingen af Kongelunden:

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 17-19 på Jydsk Væddeløbsbane.

Alle er velkomne, ingen tilmelding. Programmet vil veksle mellem inspirationsoplæg og arbejde i grupper, der drøfter og besvarer spørgsmål inden for udvalgte temaer som trafik og parkering, natur og bæredygtighed m.m.

Efterårets øvrige offentlige aktiviteter:

Kongelundsvandringer – vandretur i området sammen med stadsarkivar Søren Bitsch Christensen og Aarhus Byfælled – Vision Kongelundens grønne venner og Kongelundens Sekretariat.

3. september 2021 kl. 10.00

9. september 2021 kl. 15.30

11. september 2021 kl. 10.00

Tilmelding nødvendig på kongelunden.aarhus.dk.

Kaffe i Kongelunden – vi udveksler input til udviklingen af forskellige destinationer i Kongelunden over en kop kaffe eller varm chokolade.

Mandag den 18. oktober 2021

Kl. 10 på Bålhytten i Havreballeskov

Kl. 12.30 i Mindeparken ved rundkørslen

Kl. 15 på ”Højen” i Observatorieparken

Nærmere info følger på kongelunden.aarhus.dk og Kongelundens facebookside.

Pub-Up – Mød os i baren på Søren Bruun, Boulevard Cafeen og som en del af Aarhus Walk før AGFs hjemmekamp mod Vejle. Vi gi’r en fadøl eller sodavand for din mening som fan.

Søndag den 12. september kl. 12.00-14.00

Nærmere info følger på kongelunden.aarhus.dk og Kongelundens facebook.