Opsamling på borgermødet den 8. juni om Kongelunden

Tusind tak for det store engagement ved det virtuelle borgermøde 8. juni. Omkring 500 deltog i debatten live og over 10.000 mennesker har siden set dele af mødet på den film, der ligger på Facebook og hjemmesiden.

Vi har i sekretariatet gennemgået de mange spørgsmål, der stillet undervejs. Hør projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsens opsummering af emnerne.

Sidst men ikke mindst: Sæt kryds i kalenderen 26. november, når vi gennemfører det næste borgermøde.

Svar på spørgsmålene fra borgermødet:

 


BORGERGMØDET DEN 8. JUNI 
Se optagelse af borgermødet i fuld udstrækning.