Budgetaftale med betydning for Kongelunden

Natten til fredag den 22. september blev årets budgetforlig indgået på rådhuset i Aarhus. Under aftalens tema om ”Kultur og fritid, herunder den demokratiske samtale”, er et afsnit dedikeret Kongelunden. Blandt de punkter i aftalen, som vil påvirke den fremtidige udviklingen af Kongelunden, er:

Grøn mobilitetsplan

En ny grøn mobilitetsplan skal samle en række indsatser med henblik på at finde hurtige og ambitiøse løsninger, der både sikrer håndtering af klimakrisen og et fortsat velfungerende mobilitetssystem i Aarhus med fokus på fremkommelighed såvel som bykvalitet for både borgere, pendlere og besøgende.

Den grønne mobilitetsplan skal præsenteres for byrådet parallelt med en klimastrategi og en klimahandlingsplan inden udgangen af første halvår 2024 og herefter sendes i høring. Som en del af processen vil der blive en klimaborgersamling.

Det fremgår af budgetaftalen, at ”trafikproblematikken i Kongelunden ikke kan løses, uden at den tænkes sammen med trafikken i hele Aarhus by. Forligsparterne er enige om, at trafikudfordringerne i Kongelunden skal løses som en del af den grønne mobilitetsplan og ikke alene i udviklingsplanen for Kongelunden. Dog skal der stadig arbejdes med at finde løsninger på sikring af en smidig infrastruktur i Kongelunden.”

Samlet parkeringsløsning

Også parkeringsspørgsmålet for Kongelunden ønsker parterne bag budgetaftalen at løse i et bredere perspektiv i den nye grønne mobilitetsplan: ”Som en del af den grønne mobilitetsplan ønsker forligsparterne desuden, at der sikres parkeringsmuligheder i Kongelunden og de omkringliggende områder i nærheden af havnen, herunder med fokus på at udnytte parkeringsmulighederne til både dagligdagsparkering for beboere, pendlere mv. samt eventparkering.”

Budgetaftalen peger desuden på, at 50 mio. kr., der i Kongelundens nuværende budget er øremærket til infrastruktur, tillige vil kunne anvendes til nogle af de øvrige initiativer, der er nævnt i udviklingsplanen.

Shuttlebus ved store events

Herudover ønsker forligsparterne udarbejdet en model for shuttlebus-ordning fra midtbyen til Kongelunden i forbindelse med store arrangementer med delvis finansiering fra arrangørerne af de store events samt indførelse af betalingsparkering.

Fokus på klima

Endelig påpeger den nye budgetaftale, at det er et vilkår, at udviklingen af Kongelunden ligger inden for kommunens klimapolitik og ambitiøse klimamål.

Kongelundens udviklingsplan har hen over sommeren været i offentlig høring og kommer tilbage til byrådet i november med anbefalinger til ændringer på baggrund af såvel den offentlige høring som den nye budgetaftale.

Du kan her læse Budgetforlig 2024-2027 i sin fulde ordlyd.