Endelig udviklingsplan for Kongelunden

På mandag drøfter Aarhus Kommunes magistrat på sit møde en indstilling til byrådet om vedtagelse af en endelig udviklingsplan for Kongelunden, som hen over sommeren har været i offentlig høring. I løbet af høringsprocessen er der indkommet 35 unikke høringssvar.

Permanent parkering på væddeløbsbane droppes

Mange af disse peger på store udfordringer ved etablering af permanente parkeringspladser på Jydsk Væddeløbsbanes indre areal. Desuden indeholder budgetforliget for Budget 2024 forskellige aftaler, der har indflydelse på udrulningen af udviklingsplanen.

For det første er forligsparterne enige om, at trafikudfordringerne i Kongelunden skal løses som en del af en grøn mobilitetsplan for Aarhus og ikke alene i udviklingsplanen for Kongelunden. Dog skal der stadig arbejdes med at finde løsninger på sikring af en smidig infrastruktur i Kongelunden.

På baggrund af høringen samt budgetforliget anbefaler Kongelundens Sekretariat at annullere planerne om at etablere permanent parkering på Jydsk Væddeløbsbanes indre areal.

Areal til cykelcross i proces

Parallelt med høringen har der været arbejdet med muligheden for at etablere en cykelcross-bane syd for Jydsk Væddeløbsbane. Det arbejde er fortsat i gang, herunder en afdækning af arealbehov. Her har der vist sig en mulighed for udnyttelse af taget på et tilstødende vandreservoir, hvilket i givet fald vil gøre arealet større. Der arbejdes på at afklare øvrige forudsætninger for etablering af banen.

Herudover anbefales en række mindre rettelser i bl.a. kortbilag.

Se materialet i sin helhed

Byrådsindstillingen med tilhørende bilag – herunder samtlige høringssvar – kan ses på dagsordenen til Magistratens møde den 30. oktober (Punkt 5). Det er forventningen, at udviklingsplanen kommer på byrådsmødet den 8. november 2023.

Ved vedtagelse af den endelige udviklingsplan vil byrådet have taget stilling til:

  • Idéer og visioner, der beskriver den fremtidige udvikling af Kongelunden.
  • Placering og opførelse af atletikanlæg med udbud igangsat i 2023.
  • Placering og opførelse af Sportens Hus med udbud igangsat i 2023.
  • Nedlæggelse af Aarhus Cyklebane.
  • Fortsat arbejde med muligheden for at etablere cykelcross areal syd for Jydsk Væddeløbsbane.
  • Arealreservation til Velodrom på parkeringsplads mod Jyllands Allé til og med februar 2028.
  • Etablering af parkeringspladser i Kongelunden indgår som en del af en grøn mobilitetsplan for Aarhus.
  • At forslaget om etablering af permanente parkeringspladser i Jydsk Væddeløbsbanes indre areal annulleres og vil ikke indgå i det videre arbejde med den grønne mobilitetsplan.