Her bliver nye idrætsanlæg placeret

Luftfoto

Siden et enigt bedømmelsesudvalg den 30. august pegede på Team Holscher Nordberg som det rådgiverhold, der havde det mest robuste forslag til en samlet udviklingsplan for Kongelunden, er en række scenarier blevet undersøgt yderligere. 

Det gælder særligt inden for temaerne "Idræt og bevægelse" samt "Trafik og flow", hvor bedømmelsesudvalget ønskede en yderligere kvalificering af forskellige mulige løsninger. På den baggrund har der de seneste måneder foregået et grundigt arbejde i dialog med blandt andet brugere og interessenter, faglige rådgivere og eksperter samt myndigheder mv. Forslagene har desuden været fremvist på udstillinger og drøftet på åbne temamøder.

Med afsæt i tilbagemeldingerne herfra har Kongelundens politiske styregruppe nu lagt sig fast på, hvilke scenarier der skal danne grundlag for den endelige udviklingsplan, som styregruppen efter planen skal vedtage på sit møde den 6. februar 2023:

  • Nyt atletikanlæg placeres, hvor der i dag er kastegård og cyklebane og etableret med tribune på østsiden af anlægget.
  • Nyt Team Danmark Center sammenbygges med det nuværende Ceres Arena.
  • Ankerpunkt for cykling sammenbygges med nyt Team Danmark Center. Flyttes til velodrome, når/hvis denne etableres.
  • Der etableres et nyt udeareal for cykling på arealer syd for Jysk Væddeløbsbane på ca. 7500 m².
  • Der reserveres et areal til en velodrome på det nuværende parkeringsareal P2. Der vil blive fastlagt en ”solnedgangsklausul” for, hvornår reservationen udløber.
  • 1.000 ekstra, permanente parkeringspladser søges etableret med ca. 700 pladser på Jysk Væddeløbsbanes indre areal (herudover ekstra eventkapacitet på ca. 600 i løbsspor) samt ca. 240 pladser ved skråparkering på Kongevejen, som ensrettes (herudover ekstra eventkapacitet på 140 pladser ved yderligere længdeparkering på Kongevejen).

Ovenstående parkeringsløsninger samt øvrige scenarier for trafik og flow, vil blive kvalificeret yderligere i en proces frem mod den 6. februar, før der træffes endelige beslutninger herom. Når Politisk styregruppe har godkendt den endelige udviklingsplan, kommer den til behandling i byrådet.