Grandville bliver strategisk rådgiver på udviklingsplan

Når Kongelundens Sekretariat omkring årsskiftet sætter gang i en arkitektkonkurrence om udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Kongelunden, bliver det i tæt samarbejde med Grandville.

Tegnestuen med byudvikling som ekspertise er nemlig i en udbudsrunde valgt som strategisk rådgiver på arbejdet med at kvalificere processen, gennemføre prækvalifikation, udarbejde konkurrenceprogram og gennemføre konkurrence- og bedømmelsesprocessen.

Eksperter i byudvikling

Netop udvikling af byer og bynatur er det faglige omdrejningspunkt for Grandville, der rådgiver inden for fysisk planlægning, bystrategier, byliv, konkurrencer og udbud, proces og involvering m.v. Det team, der skal løse opgaven, betegner selv Kongelunden som deres baghave og har også tidligere samarbejdet med Kongelundens Sekretariat i forbindelse med gennemførelse af en visionskonkurrence i 2020.

Den ekspertise, som Grandville har, er rigtig vigtig for os at have med i planlægningen af konkurrencen, fordi Kongelundens udviklingsplan skal være langsigtet, helhedsorienteret og bæredygtig mange generationer frem
Chefkonsulent Line Willacy, Kongelundens Sekretariat

Grandville har tidligere løst lignende opgaver for en lang række kommuner. Eksempelvis Jernbanebyen i København – et stort byudviklingsprojekt i det centrale København – og Naturpark Amager.

Sikre og udvikle kvaliteter

Udviklingsplanen for Kongelunden skal som samlet plan sikre og udvikle områdets kvaliteter med fokus på de store linjer, på helheden og på at styrke områdets værdi og brug for borgerne i Aarhus. Konkret skal udviklingsplanen anvise principper for eksempelvis trafik og parkering, landskab og natur, bæredygtighed og sundhed, sammenhænge mellem destinationer og oplevelser, rammer for foreningsidræt og elitesport.

Både konkurrencen om en udviklingsplan og et nyt stadion bliver udbudt ved årsskiftet 2021/2022. Når der er udpeget et vinderteam i konkurrencen om udviklingsplanen, vil den endelige plan blive udarbejdet af teamet i samarbejde med Kongelundens Sekretariat.

Se mere om udviklingsplanen for Kongelunden her.