Nye idrætsanlæg i Kongelunden: Styregruppe ta'r stafetten

De to nye anlæg skal erstatte de nuværende faciliteter, der ligger i Ceres Park og derfor bliver fjernet i forbindelse med opførelsen af et nyt fodboldstadion.

Kongelundens politiske styregruppe har nu afsat et rammebeløb til de to konkrete anlægsprojekter, ligesom der er nedsat en ny styregruppe, som skal medvirke til programmeringen og realiseringen af de to anlægsprojekter.

Der er således afsat et rammebeløb på 36,5 mio. kr. til opførelsen af et nyt atletikanlæg og 67 mio. kr. til opførelsen af et nyt Team Danmark center.

Team Danmark, Eliteidræt Aarhus og Idrætssamvirket Aarhus har alle repræsentanter i den nye ”Idrætsanlægsprojektets styregruppe”, og idrættens organisationer udpeger desuden brugerrepræsentanter til en arbejdsgruppe for hvert af de konkrete anlægsprojekter. Her kommer det daglige arbejde med planlægning og udvikling af faciliteterne til at ske. Fra Aarhus Kommune deltager repræsentanter for Sport og Fritid og Kongelundens Sekretariat i såvel styregruppe som arbejdsgrupper.

Idrættens organisationer i styregruppen vil desuden nedsætte et antal følgegrupper i egne organisationer til sparring og kvalificering af ”idrættens stemme” ind i anlægsprojekterne.

Puslespillet omkring den præcise placering af det nye atletikanlæg og Team Danmark Center vil blive besluttet i forbindelse med udarbejdelsen af en endelig udviklingsplan for Kongelunden. Tre tværfaglige hold af arkitekter, landskabsarkitekter, byudviklere, mobilitetseksperter, idrætseksperter mv. har været med i opløbet om forslag til en samlet udviklingsplan for hele Kongelunden. Alle tre forslag peger entydigt på en placering som en del af en samlet ny Aarhus idrætspark og dermed i tilknytning til det eksisterende idrætsmiljø i området.

Det er parternes fælles ambition at hæve barren omkring anlægsprojekterne og udviklingsplanen i øvrigt. Derfor er det også en fælles målsætning at arbejde på muligheder for finansiering af et yderligere økonomisk råderum.