Konstituering af ny projektdirektør i Kongelunden

40-årige Alvaro Arriagada er i dag udpeget som ny konstitueret projektdirektør for vision Kongelunden. Han afløser den hidtidige projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsen, som fratræder på grund af sygdom.

Alvaro Arriagada er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har siden 2015 været ansat som chef for Budget og Planlægning i Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune. Han har et indgående kendskab til vision Kongelunden, da han siden projektets start har været medlem af den administrative styregruppe for vision Kongelunden. Han vil sideløbende med den nye funktion varetage opgaver i Budget og Planlægning.

Trine Ribergaard Skammelsen har efter gensidig aftale valgt at fratræde sin stilling som projektdirektør for vision Kongelunden og overgår i stedet til opgaver i Kultur og Borgerservice. 

”Vi vil gerne takke Trine for hendes indsats, hun har fået projektet godt fra start og opbygget en stærk organisation til at løfte det videre arbejde”, udtaler stadsdirektør Niels Højberg.

Alvaro Arriagada er konstitueret som projektdirektør for et halvt år, hvorefter der ventes at blive fundet en permanent løsning i stillingen.