Line Willacy starter i Kongelundens sekretariat

Line kommer fra en stilling som ansvarlig for byplanlægning hos AART Arkitekter og har tidligere været projektleder hos Freja Ejendomme. Her har hun bl.a. været involveret i udviklingen af Flyvestation Værløse til kulturelle og private formål, Haderslev sygehus samt Sohngårdsholmsparken i Aalborg. Line har desuden været sagsarkitekt hos CUBO Arkitekter, hvor hun var koordinerende kraft i udvikling af Nordkraft også i Aalborg. Line er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus.

Line er desuden medlem af repræsentantskaberne i Akademisk Arkitektforening og Realdania.

Projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsen udtaler: ”Jeg glæder mig enormt til at få Line med på holdet. Line er en dygtig projektleder, der flere gange har vist, at hun formår at håndtere komplekse byggerier og byudviklingsopgaver. Line har samtidig et godt netværk og er kendt som en vellidt og engageret kollega, der bidrager bredt og engageret til opgaveløsningen.”

Vision Kongelunden er stort byudviklingsprojekt i Aarhus. Der skal udvikles en samlet omdannelsesplan for et 200 hektar stort areal midt mellem Aarhus centrum og Marselisborgskovene.

Der er udskrevet en visionskonkurrencen for Kongelunden henvendt til arkitekter, landskabsarkitekter, by- og projektudviklere og andre, der beskæftiger sig professionelt med udvikling. Afleveringsfrist er 30. oktober.  

Alle andre, der ønsker at få indflydelse på udviklingen af området, kan også gøre deres indflydelse gældende i den kommende tid. Frem mod november 2020 arrangerer vi borgermøder, udviklingsmøder, kongelundsvandringer og events i Kongelundens rum. 

For yderligere oplysninger kontakt projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsen, tlf. 61 92 34 37.