Markedsdialog forud for udbud af bygge- og anlægsarbejder

Med det formål nærmere at drøfte principperne for det kommende udbud af hovedentreprisen, herunder det efterfølgende partneringsamarbejde mellem bygherren (Aarhus Kommune), totalrådgiveren (Zaha Hadid) og hovedentreprenøren, har Aarhus Kommune indledt en markedsdialog.

Virksomheder, der har interesse i at deltage i en sådan markedsdialog, kan læse mere under "Igangværende udbud og konkurrencer".