Klare linjer for område mellem Marselisborg Grønnevej og tennisanlæg

Marselisborg Grønnevej

Projektet ’Nyt stadion i Aarhus’ bliver ikke kun et konkret byggeri af et nyt fodboldstadion, men også en gentænkning af de sammenhænge og naboskaber, der er i området omkring det nye fodboldstadion. Det gælder blandt andet området ved Aarhus 1900’s nuværende ni tennisbaner, der ligger som nærmeste nabo til Ceres Park og Arena.

Ønsker åbenhed og sammenhæng

Tennisklubben har et ønske om i fremtiden at kunne åbne anlægget mere mod omgivelserne og skabe mulighed for åbne ketcher-aktiviteter og leg. Det kan ske ved at fjerne den nuværende indhegning af hele tennisanlægget og i stedet skabe offentlig gennemgang og arealer til fleksibel benyttelse. Blandt andet er der et ønske om at etablere en plads, der både kan bruges af udebanefans i forbindelse med fodboldkampe og som aktivitetsareal for tennisklubben og besøgende til daglig.

Herudover bliver der behov for at skabe et tidssvarende område for de såkaldte OB-vogne, som medierne sender live tv og radio fra i forbindelse med fodboldkampe på stadion.

Eksisterende træer skal bevares

Netop samspillet med de eksisterende træer i bæltet langs vejen og den særlige placering nær skoven er et aktiv, som man ønsker at bevare. Der er med andre ord ingen planer om at fælde træer på arealet.

Til gengæld er der behov for klare linjer for, i hvilket omfang, der kan etableres nye belægninger og adgangsveje på arealet, der i dag består af asfaltbelægning, en grussti, et græsareal og en driftsbygning, som skal fjernes. Derfor har Aarhus Kommune den 17. februar 2022 fremsendt en anmodning til Miljøstyrelsen om at ophæve udpegningen af området som fredskov. Ansøgningen er nu under behandling i Miljøstyrelsen.