Miljøstyrelsen ophæver fredskovspligt for bælte mellem tennisanlæg og Marselisborg Grønnevej

Aarhus Kommune sendte tilbage i februar en anmodning til Miljøstyrelsen om at ændre betegnelsen for et smalt bælte langs Marselisborg Grønnevej, hvor man i forbindelse med etablering af det nye fodboldstadion ønsker at skabe bedre adgangsforhold og større sammenhæng i området.

Den anmodning har Miljøstyrelsen nu imødekommet og ophæver dermed fredskovspligten for området, som i dag består af asfaltbelægning, en grussti, et græsareal, fritstående træer og en driftsbygning. Der er ikke krav om at opføre erstatningsskov, da det påvirkede område er under mindstekravet for vilkår om erstatningsskov. Der er ingen planer om at fælde de fritstående træer, der i dag står på arealet.

Opdatering af kortmateriale

Miljøstyrelsen har desuden meddelt Aarhus Kommune, at man har bedt Geodatastyrelsen om at opdatere sit kortmateriale, hvor to arealer ved stadion fejlagtigt har fremgået som fredskov, selv om fredskovspligten på arealerne har været ophævet siden 1991-1992. Det drejer sig om parkeringspladsen foran Ceres Park og om et mindre areal mellem forpladsen og vejen ud for Ceres Arena.