Overvældende og international interesse for at tegne nyt fodboldstadion i Aarhus

Hos Aarhus Kommune, der er bygherre på stadionprojektet, er der stor glæde over den meget omfattende interesse, og at man også er lykkedes med at tiltrække internationale kapaciteter: ”Et hurtigt kig ned over de 42 bydende teams viser, at det er et meget stærkt felt. Det er et fantastisk udgangspunkt for i sidste ende at finde det helt rigtige team med det rette match mellem evnen til at skabe arkitektur i verdensklasse kombineret med en professionel og bæredygtig byggeproces,” forklarer Alvaro Arriagada, der er projektdirektør i Kongelundens Sekretariat.

Stærkt udgangspunkt for stadionoplevelse i særklasse

Han uddyber: ”Med så mange og så kompetente teams i spil og i kombination med et detaljeret konkurrenceprogram, som vores stærke rådgiverteam med blandt andet internationale stadioneksperter har bidraget til, er bolden givet op til en stadionoplevelse i særklasse, når vi til foråret ser de konkrete konkurrenceforslag.”

Næste skridt i processen bliver at gennemgå alle tilbud for, om de opfylder de formelle, juridiske konditioner i udbuddet. Herefter vil tilbuddene blive gennemgået af Aarhus Kommunes rådgivere ud fra en række allerede fastlagte parametre omkring faglige kompetencer og overbevisende referencer, hvorefter fem til seks teams vil blive prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen.

Udviklingsplan skal samle trådene

I det hele taget er det en spændende tid for Kongelundsprojektet, hvor der også netop har været frist for at byde ind på udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for hele Kongelunden. Udviklingsplanen skal både på kort og langt sigt anvise strategier for udvikling af Kongelunden som en samlet destination og attraktion, for natur og miljø, for trafik og parkering – og for udviklingspotentialet blandt de mange idrætsaktører i Kongelunden.

Udviklingsplanen bliver budt ud som et såkaldt parallelopdrag. Det er en rigtig spændende proces, hvor vi peger på tre teams, som på samme tid udarbejder tre forskellige forslag til en samlet udviklingsplan. Undervejs er de i dialog med bedømmelsesudvalg og fagdommere m.fl., som er med til at kvalificere og skærpe forslagene, før de bliver færdiggjort. Til sidst kan vi så udarbejde en endelig udviklingsplan, hvor vi har mulighed for at indarbejde de bedste elementer fra alle tre forslag. 12 stærke og spændende teams har budt ind på opgaven med at deltage i parallelopdraget om udviklingsplanen,” forklarer Alvaro Arriagada.

Også her er processen nu at gennemgå, om de bydende opfylder de formelle kriterier for at deltage i udbuddet, hvorefter Aarhus Kommune sammen med sin strategiske rådgiver vil gennemgå tilbuddene og udpege de tre teams, der skal deltage i parallelopdraget.

Fakta om processen

De udvalgte teams, der skal deltage i projektkonkurrencen om nyt fodbold-stadion, får tilsendt konkurrenceprogram den 13. januar 2022, hvor det også vil blive offentliggjort, hvilke teams der deltager i konkurrencen. Der bliver udpeget en vinder senest i løbet af efteråret 2022.

De udvalgte teams, der skal deltage i parallelopdraget om en udviklingsplan for Kongelunden, får tilsendt konkurrenceprogram den 2. februar 2022, hvor det også bliver offentliggjort, hvilke teams der deltager i parallelopdraget. Den endelige udviklingsplan bliver udarbejdet i løbet af efteråret 2022.

Der er i begge tilfælde tale om EU-udbud.

Yderligere oplysninger:

Lotte Pape, kommunikationsansvarlig i Kongelundens Sekretariat, telefon 4185 5074, mail lotpa@aarhus.dk.