NIRAS ny plankonsulent for Kongelunden

Hen over efteråret bliver der udarbejdet et forslag til den endelige udviklingsplan i samarbejde med Team Holscher Nordberg, som på baggrund af et parallelopdrag er udpeget som det rådgiverhold, der har præsenteret det mest robuste hovedgreb og de stærkeste organisatoriske og faglige kompetencer.

Arbejdet med udviklingsplanen tager afsæt i bedømmelsesudvalgets anbefalinger og den fortsatte inddragelse af brugere og borgere. Det er forventningen, at den endelige udviklingsplan bliver forelagt Politisk Styregruppe omkring årsskiftet. Udviklingsplanen skal efterfølgende drøftes og godkendes af Aarhus Byråd i det nye år.

Hovedfokus for det nuværende arbejde med udviklingsplanen er den fremtidige infrastruktur i Kongelunden og placering af nye idrætsfaciliteter som et nyt atletikanlæg og et nye Team Danmark Center samt bud på de første såkaldte åbningstræk, der relativt hurtigt og konkret vil kunne eksemplificere den fremtidige udvikling af området.

I den forbindelse får plankonsulenten en central rolle i at bistå Kongelundens Sekretariat i de tilknyttede planprocesser, så der sikres et effektivt og smidigt samarbejde med de relevante myndigheder. Plankonsulenten skal blandt andet sikre den overordnede sammenhæng og de myndighedsmæssige godkendelser af planprocesser som fx lokalplaner og miljøvurdering.