Samarbejdsaftale sikrer Kongelundens fremdrift og fremtid

For to år siden kunne Aarhus Kommune præsentere en ambitiøs vision for Kongelundens fremtidige udvikling, herunder et nyt fodboldstadion, takket være en hensigtserklæring om en potentiel kæmpe donation på samlet 500 mio. kr. i form af 250 mio. kr. fra hhv. Salling Fondene og Lind Invest.

Siden er der blevet foretaget en række nødvendige tekniske forundersøgelser, der nu er afsluttede med den konklusion, at det er muligt at realisere visionen for Kongelunden.

Dermed er de to donatorer nu enige med Aarhus Kommune om at arbejde videre med realiseringen af projektet, hvor der netop er udvalgt seks prækvalificerede teams til at deltage i projektkonkurrencen om et nyt fodboldstadion. Derudover er tre teams nu udpeget til at deltage i et parallelopdrag om en samlet udviklingsplan for hele Kongelunden.

Aftale markerer vigtig milepæl

På den baggrund er der indgået en ny samarbejdsaftale, som sætter rammerne for den fremadrettede proces samt anvendelse af donationerne i takt med, at projektet skrider frem.

Aftalen er en meget vigtig milepæl i udviklingen af Kongelunden. Vi har de seneste to år haft en yderst konstruktiv dialog med Salling Fondene og Lind Invest om visionerne for Kongelunden, og jeg er fantastisk taknemmelig for, at vi nu er enige om rammerne for den fremtidige proces og økonomien til den. På byens vegne skal lyde en dybfølt tak for en kæmpe donation til et storstilet projekt.
Jacob Bundsgaard, borgmester
Der er indtil videre ydet et stort forarbejde til muliggørelse af projektet i forhold til de opstillede forudsætninger. Rammerne er nu godt sat til at udfolde Kongelundens potentiale og skabe et topmoderne fodboldstadion. Det har både været komplekst og interessant at følge forarbejdets udvikling, herunder beslutningsprocessen med de internationale stadionrådgivere til at komme frem til et godt konkurrenceprogram for det nye fodboldstadion.
Henrik Lind, direktør i Lind Invest
Aarhus Kommune har vist, at man ikke alene er ambitiøs, men også yderst seriøs i arbejdet med at udvikle Kongelunden. Fra Salling Fondenes side ser vi med meget stor interesse frem til at deltage i de næste skridt i realiseringen af Vision Kongelunden og sikre, at det bliver til et sted, der i fremtiden kan give flere, bedre og større oplevelser til alle Aarhus´ borgere.
Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond

2022 bliver et afgørende år

Den aktuelle status på udviklingen af Kongelunden er, at seks teams er prækvalificeret til projektkonkurrencen om et nyt fodboldstadion. De bydende afleverer deres projektforslag i foråret 2022, hvorefter der bliver et vurderingsforløb og eventuelt en efterfølgende forhandlingsrunde. Der bliver udpeget en vinder senest i efteråret 2022. Et nyt fodboldstadion forventes at stå klar i 2026.

12 teams har givet tilbud på at deltage i et parallelopdrag om en samlet udviklingsplan for Kongelunden. Tre teams er udvalgt til at udarbejde hver deres forslag til en udviklingsplan. Herefter vil der blive peget på ét team, som der i efteråret 2022 kan udarbejdes en endelig udviklingsplan sammen med.

Ud over de meget generøse donationer fra Salling Fondene og Lind Invest finansierer Aarhus Kommune selv 250 mio. kr. til projektet, heraf 50 mio. kr. til udvikling af infrastrukturen i området.