Udbud af plankonsulentydelser

2022 er konkurrence-år i Kongelunden, og i løbet af efteråret kommer vi både til at kende det nye stadionprojekt og udarbejde den samlede udviklingsplan for Kongelunden i samarbejde med det team, der bliver peget på i parallelopdraget for udviklingsplanen.

Udviklingsplanen kommer blandt andet til at pege på placering af et nyt atletikanlæg og et nyt Team Danmark Center.  

Derfor gennemfører Kongelundens Sekretariat nu et udbud af plankonsulentydelser i relation til sekretariatets arbejde med:
-        Udviklingsplanen (helhedsplan) og kommuneplantillæg
-        Lokalplan for nyt atletikanlæg (option)
-        Lokalplan for nyt Team Danmark Center (option)
-        Lokalplan for andet rekreativt anlæg i Kongelunden (option)
-        Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det samlede projekt og miljøvurderinger (SMV) af de enkelte planer.

VVM- og lokalplanarbejdet for det nye stadion ér igangsat og udføres af Rambøll sammen med Kongelundens Sekretariat.

Det samlede projekt og den udbudte ydelse er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Materialet er frit tilgængeligt for alle og kan downloades fra udbudsportalen ethics.