Her er Udviklingsplanen for Kongelunden

Kongelundens politiske styregruppe har den 6. februar 2023 godkendt udviklingsplanen for Kongelunden til politisk behandling. Udviklingsplanen er blevet til i samarbejde med rådgiverholdet Team Holscher Nordberg med afsæt i en forudgående konkurrence. Forslag til udviklingsplanens indhold er blevet præsenteret og kvalificeret i en omfattende proces sammen med brugere og borgere.

Miljøvurdering

Nu bliver planen vurderet af relevante myndigheder som eksempelvis Miljøstyrelsen, Østjyllands Brandvæsen og Moesgaard Museum. Det sker som en del af en såkaldt miljøkonsekvensvurdering. På den baggrund bliver der udarbejdet en miljørapport.

Miljørapporten bliver sammen med udviklingsplanen drøftet af politikerne i Aarhus Byråd før sommer. Herefter bliver der en offentlighedsfase forud for byrådets endelige vedtagelse af udviklingsplanen senere på året.

Strategisk værktøj

Udviklingsplanen er et strategisk styringsdokument, som rækker mange år frem. Den beskriver derfor en række idéer og visioner for en fremtidig udvikling. Disse skal forstås som en ramme og en retning. Der kommer helt sikkert til at ske justeringer af de konkrete delprojekter, når de engang skal planlægges, finansieres og realiseres.

Offentlige høringsfaser

Det er forventningen, at den offentlige høringsfase af udviklingsplanen bliver i juli og august 2023. Det er forventningen, at byrådet færdigbehandler og beslutter den endelige udviklingsplan ultimo 2023.

Her kan du downloade den samlede udviklingsplan.