Visionen for Kongelunden Aarhus skal foldes ud

Kongelunden Aarhus inviterer innovative arkitekter og kreative virksomheder til at udfolde visionen for Danmarks største bynære åndehul

London har Hyde Park, New Yorkerne gearer ned i Central Park og berlinerne drages mod byens åndehul i Tiergarten. I Aarhus hedder fremtidens åndelige, fysiske og livsberigende vandingssted, Kongelunden Aarhus.

Det mere end 200 hektar store bynære område skal nu begynde at tage form som et oplevelses- og udfoldelseseldorado for både borgere og turister.

Scenerierne er mangfoldige, men hvordan de bliver til virkelighed, og visionen foldes ud, er næste fase i det femårige projekt. Derfor udskriver Aarhus Kommune nu en såkaldt Visionskonkurrence, hvor arkitekter, landskabsarkitekter, filmfolk, by- og projektudviklere og andre, som beskæftiger sig professionelt med udvikling, der er relevant for visionskonkurrencen, inviteres til at give deres bidrag til at udvikle Danmarks største sammenhængende urbane åndehul.

Trine Ribergaard Skammelsen, som er projektdirektør i Kongelunden Aarhus, glæder sig til at blive oversvømmet med ideer til, hvordan visionen for Kongelunden Aarhus’ udvikling kan blive til virkelighed.

'Vi står med et helt unikt fremtidigt vartegn for Aarhus og Danmark. Vi ser i andre storbyer, hvordan ’grønne lunger’ skaber stor værdi og styrker livskvaliteten for byens borgere ved at tilbyde et attraktivt bynært fristed med plads til fysisk aktivitet, kultur, fordybelse og fællesskaber. Samtidig er de grønne oaser et stort aktiv i forhold til at tiltrække nationale og internationale turister. Der er mange perspektiver, der skal tænkes ind, og vi lægger op til højtflyvende, men velbegrundede ideer til, hvad der på sigt skal være med til at indfri potentialet i området og skabe en multipark til glæde for nuværende og kommende generationer´, siger Trine Ribergaard Skammelsen, projektdirektør i Kongelunden Aarhus.  

Deltagerne i visionskonkurrencen kan vælge at dykke ned i ét af pejlemærkerne, eller man kan søge at sammenfatte dem i én samlet idé til hele Kongelunden Aarhus’ udvikling. Der uddeles tre første præmier og idematerialet bruges i det videre forløb.

Visionskonkurrencen er den første i rækken af flere konkurrencer, ligesom der også vil blive gennemført flere udbud. Konkurrencerne vil have karakter af formelle udbud, og projektkonkurrencer vil blive udbudt med forudgående prækvalifikation. I september måned fremlægger projektsekretariatet den videre tidsplan og udbudsstrategi for Kongelunden Aarhus.

Trine Ribergaard Skammelsen forventer ikke at modtage meget detaljerede arkitekttegninger og ser hellere, at deltagerne lægger deres begejstring og energi i at tænke, som havde der aldrig været en boks.

'Deltagerne i Visionskonkurrencen inviteres til at være ambitiøse og dyrke de temaer, de ser kan være med til at løfte Aarhus og Kongelunden Aarhus ind i en ny æra. Det kan være emner som idræt, turisme og bynatur Bidragsyderne præmieres for at investere viden og tid i ideudviklingen og argumentationen og bruge mindre krudt på detaljering af tegningsmateriale. Jeg håber at se en bred vifte af forslag, der gerne må suppleres med kortfilm, illustrationer, strategier og analyser', siger Trine Ribergaard Skammelsen.   

Konkurrencedeltagerne skal blandt andet forholde sig til tre greb. For det første skal der gennem udvikling, opgradering og sammentænkning af eksisterende og helt nye destinationer skabes mange flere anledninger til, at borgere benytter området. Dertil skal der gennem om- og nybygning af centrale idrætsfaciliteter skabes synergier og sammenhænge, der gøder jorden for en kommerciel drift med fokus på ikke alene idræt, men også store og små events der matcher behovet hos borgere, foreninger og erhvervsliv. Endelig skal en ambitiøs og gennemgribende gentænkning af infrastrukturen sikre at denne fremtidssikres med fokus på mobilitet, bevægelse, funktionalitet og æstetik.

Det er Aarhus Kommune, som står bag projektet Kongelunden Aarhus, der har fået tilsagn om en samlet potentiel donation på 500 millioner kroner fra Salling Fondene og Lind Invest.

For yderligere oplysninger

Projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsen, 61 92 34 37.

Om Kongelunden Aarhus

Det bynære område, femkanten, som omkranses af Frederikshøj, Højbjerg, Fredensvang, Kongsvang, Frederiksbjerg og Aarhus Bugt udgør i dag det største sammenhængende multifunktionelle folkelige areal i Aarhus. Området har et uforløst potentiale som Aarhus’ grønne og aktive lunge. Visionen er, at det udvikles til Danmarks største storbynære parkområde, Kongelunden Aarhus, der tilbyder et mekka af udfoldelsesmuligheder for århusianere, østjyder og turister. Det er Aarhus Kommune, som står bag projektet Kongelunden Aarhus, der har fået tilsagn om en samlet potentiel donation på 500 millioner kroner fra Salling Fondene og Lind Invest.

Læs mere på kongelunden.aarhus.dk/visionskonkurrence.