Kongelunden i Aarhus strækker sig fra Marselisborg Slot og Forstbotanisk Have i syd til Tivoli Friheden mod nord – og fra Ole Rømer Observatoriet mod vest til Mindeparken og Aarhus Bugt mod øst. Området rummer flere store idrætsfaciliteter og attraktioner, og det indgår i den store landskabelige sammenhæng med Aarhus Bugt og Marselisborg Skovene.

Kongelundens Sekretariat igangsætter hermed en visionskonkurrence, som handler om at indhente ideer, der kan være med til at løfte Aarhus og Kongelunden Aarhus ind i en ny æra. Vi ønsker os banebrydende idéer og billeder på visionen for området, som er skarpt formidlet, visualiserede og velunderbyggede, og som viser de første skridt i retning af en samlet helhedsplan for Kongelunden.

Der er formuleret fem bystrategiske pejlemærker for Vision Kongelunden. Det er ønsket, at pejlemærkerne skal fungere som afsæt for idéer og forslag, der visualiserer, hvordan Kongelunden Aarhus’ fulde potentiale kan udfoldes.

Deltagerne i visionskonkurrencen kan vælge at dykke ned i ét af pejlemærkerne, eller man kan søge at sammenfatte dem i én samlet idé til Kongelunden Aarhus’ udvikling. Det handler både om de eksisterende kvaliteter og fremtidige udviklingsmuligheder, Kongelunden allerede har som område, men også om at styrke de fysiske og mentale sammenhænge mellem Kongelunden og de omkringliggende byområder. Endelig handler det om det potentiale Kongelunden har som én samlet destination for at løfte hele Aarhus og regionen.

For at sikre, at vi modtager så mange kvalificerede forslag som muligt, har Kongelundens Sekretariat i samråd med Arkitektforeningen valgt at give afkald på de tidligere tilmeldingskrav til visionskonkurrencen. Eventuelt yderligere information og opdateringer frem mod aflevering den 30. oktober 2020 vil være at finde på Kongelundens hjemmeside.

Vi ser frem til at modtage virkeligt ambitiøse og visionære forslag til fremtidens Kongelunden Aarhus.

Hold øje med denne side.

OBS
Vær opmærksom på, at et 'Spørgsmål og svar'-dokument er tilføjet i bilagslisten. Bilaget opdateres løbende og dateres.

Konkurrenceprogram