DOMMERBETÆNKNINGEN

Forslag 1849, Kongelundens Vilje, har primært fokus på området omkring Aarhus Stadion og skaber en flot komposition i disponering af idrætsfaciliteterne i et sammenhængende idrætsmiljø.

Det nye fodboldstadion foreslås placeret øst for aksen fra Stadion Alle og skaber med dette greb en ny indre plads, et sportslandskab, hvor væddeløbsbanens nordlige skrænt bliver en forside mod en fælles idrætsplads i modsætning til situationen i dag. Den eksisterende Hovedbygning på stadion fritlægges som portal til Kongelunden. Alle nuværende idrætsfaciliteter er forsøgt indarbejdet og placeret i et, samlet set, disponeringsmæssigt godt greb. 

Ved stadionsøerne foreslås et land-art-område med de ‘Glemte dyr’ fra den tidligere zoologiske have. En sjov idé, som forholder sig til områdets historie, men som ikke overbeviser med den konkrete ide.

Den beskrevne trafikløsning med et loop for biler omkring stadion er ikke optimal, og denne vejføring risikerer at skabe en ø i Kongelundens helhed.

Forslaget fremhæves for et overbevisende greb vedr. disponeringen af selve idrætscampus og for et interessant udgangspunkt for at tænke en ide/budskab ind i fremtidens Kongelund. Forslaget fremstår dog ikke overbevisende som en vision for hele Kongelunden.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at fremhæve forslag 1849 med en hædrende omtale.

DOWNLOAD MATERIALE I HØJ OPLØSNING