DOMMERBETÆNKING

Forslag 167824, Underskoven, viser en vision for Kongelundens skove og sammenhænge. Forslaget beskriver en overordnet strategi for at sammenbinde by og skov med tydelige indgange. En intern forbindelse i et 10 km langt, indre stisystem, Kongeloopet, der med centrum i rundkørslen ved indgangen til Mindeparken bevæger sig igennem Kongelundens delområder, som defineres i fem naboskaber med hvert sit mindre loop af stier. På den måde favner forslaget hele Kongelunden.

Sammenhængen mellem skov og kyst er forslået som en generøs kystforbindelse med tydelige koblingspukter til skoven og med forslag til placering af et kysteksperimentarium i bunden af Mindeparken mod bugten.

Mindeparken inviterer ind til mere folkelig involvering og en reduktion af plænen som monokultur og mere landskabelig og biologisk diversitet, samtidig med at det historiske udtryk bevares. Forslaget står særligt stærk ved forståelsen af skoven og landskabet som det, der skal udvikles og bygges videre på.

Forslaget fremhæves for en klar vision for skovudvikling, hvor særligt beskrivelsen af en beskyttelsesstrategi for bøgeskoven synliggør, hvordan skoven kan udvikles og gøres relevant for fremtidige generationer. Forslaget er måske det mest ambitiøse forslag på naturens vegne med sit fokus på bæredygtighed, biodiversitet og en bevaringsstrategi for bøgeskoven. Helhedsplanen  fremstår god og interessant med overbevisende illustrationer og brugsscenarier.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at fremhæve forslag 167824 med en hædrende omtale.

DOWNLOAD MATERIALE I HØJ OPLØSNING