DOMMERBETÆNKNING

Forslag 082829, Den Røde Tråd, er et af visionskonkurrencens stærkeste eksempler på nye forbindelser gennem området. Forslaget rummer både et overbevisende bud på en forbindelse gennem stadionområdet og et konkret og brugbart forslag til en ’rød løber’, en fem kilomenter rute, som forbinder destinationer i hele Kongelunden. Samtidigt arbejder forslaget med Kongelundens dramatiske terrænspring, som indskrives i en beskrivelse af Aarhus’ ålandskab og stejle skrænter og landskabelige terrasser. Forslaget rummer stærke og velargumenterede landskabssnit, som tydeligt underbygger de centrale greb i forslagets formgivning.

Forslaget løsriver nyt fodboldstadion fra den eksisterende hovedbygning og anslår et flot forløb med nye, indendørs sportsfaciliteter integreret i væddeløbsbanens skrænt syd for stadion. Forslaget viser et ambitiøst bud på, hvordan man kan bruge væddeløbsbanens indre areal til atletikstadion og forbinde stadion og væddeløbsbanens områder samtidigt med at forslaget rummer brugbare bud på, hvor fx tennis- og atletikanlæg kan placeres. Den foreslåede forbindelse gennem stadionområdet og videre mod syd fremhæves som et stærkt og væsentligt greb.

Forslaget nedgraver fodboldstadion, så det volumenmæssigt bliver mindre dominerende bag den eksisterende hovedbygning, og stadionområdet bliver tænkt stedsspecifikt ind i en større sammenhæng med et gennemtænkt forslag til skovparkering med afsæt i de eksisterende p-anlæg

Alt i alt et tydeligt og systematisk udarbejdet forslag, som kommer rundt om hele Kongelunden og alle relevante temaer og som fremstår meget komplet. Forslaget er klart formidlet og rummer et af de bedste, mest ambitiøse og brugbare bud på disponeringen af idrætscampus med et tydeligt ønske om, at idrætten forenes i Kongelunden, og at skoven ”på skrænten” er aarhusiansk og kan danne ramme for et fritidsliv for alle.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at udpege forslag 082829 som én af tre vindere af visionskonkurrencen.

DOWNLOAD MATERIALE I HØJ OPLØSNING