DOMMERBETÆNKNING

Forslag 73487, Kongelunden, er et visionært forslag med et tydeligt greb for landskabet. Det indskriver Kongelunden i den store landskabsmæssige sammenhæng i skovlandskabet mod kysten fra Risskov i nord til Mariendal i syd. Derudover beskriver forslaget tydeligt den lokale og konkrete forankring mellem Kongelunden og den tilstødende by.

Forslaget forholder sig til Kongelunden i en stor landskabelig skala – og foreslår at sammenbinde området omkring stadion mod øst med Mindeparkens åbne vidder og videre mod Aarhus Bugt i form af en sammenhængende, bilfri ”slette”, som skaber et visuelt åbent landskab mellem bugten og travbanen. Et visionært, fysisk og visuelt greb, som har potentialet til at kunne forene det aktive og det fredfyldte i Kongelunden på en helt ny måde. Ved at åbne området op, skabes der nye overgange og den store, åbne slette giver mulighed for fleksibilitet, samskabelse og store arrangementer, der styrker Kongelunden som en generøs og tilgængelig destination.

Forslaget er tydeligt omkring trafik og parkering og omlægger Kongelundens bilveje til cykelstier. Ankomstpunkterne ind i området markeres af genkendelige markører, som en slags signatur for Kongelunden, og med forskellige funktioner, portlinjerne, mellem by og skov, og inde i området mellem skov og slette. Parkering sker i periferien af Kongelunden samt i tilstødende byområder. Eventyrruten er en ny stiforbindelse i området mellem Kongelundens søer og med et konsekvent afsæt i terrænet. På ruten foreslås kunstinstallationer og terrasser til pauser. Forslaget er konsekvent og beskriver tydeligt og velargumenteret sammenhængen til hele byen.

Forslaget fremstår meget stærkt og er gennemarbejdet tekstmæssigt med mindre fokus på den visuelle formidling af ideerne. Det rummer en tydelig, visionær og på samme tid underspillet anbefaling om ikke at overprogrammere området men i stedet underbygge og forfine det storslåede frirum, som Kongelunden er. Som sådan kan forslaget kombineres med mange, mere konkrete forslag til enkeltelementer i Kongelunden.

Forslaget rummer et stærkt budskab om at gribe fat i hele Aarhus som kontekst for Kongelunden og præsenterer et enkelt og tydeligt greb for Kongelundens indhold og landskab samtidigt med, at det er systematisk i referencerne til pejlemærkerne for Vision Kongelunden. Som sådan fremstår forslaget både idémæssigt stærkt og brugbart og klart formidlede budskaber.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at udpege forslag 73487 som én af tre vindere af visionskonkurrencen.

Download materiale i høj opløsning