Ud over et nyt, fantastisk fodboldstadion skal der også skabes nye fysiske rammer for blandt andet disse aktiviteter:

Atletik

Vi etablerer et helt nyt atletikanlæg, hvor løbebane og kastegård bliver samlet. Der har været afholdt en visionsworkshop, og der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra atletikkens organisationer. Drømmen er et nyt atletikanlæg, som både tilgodeser eliten og andre aktive atleter, men også inviterer andre ind til bevægelse og sundhed.

Team Danmark Center

Der skal bygges et nyt Team Danmark Center, hvor topatleter og talenter kan træne under topprofessionelle forhold. Team Danmark Center bliver også rammen for flere af eliteorganisationernes administrative funktioner. Der bliver desuden en moderne sportshal og andre faciliteter, som klubber og foreninger kan bruge. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra miljøerne er lige nu ved at etablere sig og se på programmeringen af centeret.

Tennis

Aarhus 1900 Tennis har i dag ni udendørs tennisbaner i Kongelunden. I fremtiden bliver der otte baner, og i samarbejde med tennisklubben bliver der arbejdet med placering og indretning af disse, ligesom der er en ambition om, at omgivelserne skal indrettes, så de skaber liv og aktivitet.

Cykling

Kongelunden er i dag udgangspunktet for en række forskellige cykelaktiviteter spændende fra banecykling over cross og mountainbike til landevejscykling. Der er i forbindelse med arbejdet med en endelig udviklingsplan foretaget en kortlægning af det præcise omfang og brug i samarbejde med de forskellige aktører fra cykelmiljøet. Kortlægningens resultater fremgår i "Analyse af potentialerne i cykelmiljøet i Aarhus", som du kan downloade nederst på denne side. 

Hvilke rammer og indhold, der i fremtiden bliver for cykling i Kongelunden, bliver først besluttet herefter og i tæt dialog med aktørerne. Herunder, om den nuværende cykelbane bliver fjernet, og hvad der skal stilles i stedet. Men sikkert er det, at der er et fælles ønske om Kongelunden som ankerpunkt for cykling, også i fremtiden.

Her kan du se de tre forslag til en samlet udviklingsplan for Kongelunden, som er resultatet af et parallelopdrag, der blev gennemført fra februar til august 2022. Den endelige udviklingsplan bliver efter planen besluttet i juni 2023.

Analyse af potentialerne i cykelmiljøet i Aarhus