I mere end hundrede år har byens borgere brugt Kongelundens område rekreativt, når man skulle samles, motionere, more sig eller blot nyde nærheden til skov og vand. Nu skal vi sikre, at det største, sammenhængende rekreative område i Aarhus også er aarhusianernes foretrukne samlingssted i fremtiden. Det arbejde bliver forankret i Kongelundens udviklingsplan, der netop får fokus på de store linjer, på helheden og på at styrke områdets værdi og brug for borgerne i Aarhus.

Udviklingsplanen skal fungere som et overordnet styringsredskab og et konkret værktøj med principper for eksempelvis trafik og parkering, landskab og natur, bæredygtighed og sundhed, sammenhænge mellem destinationer og oplevelser, rammer for motion og elitesport eller helt konkrete ting som skiltning, toiletter, el og vand. Udviklingsplanen skal altså både beskrive de overordnede strategier i et langsigtet perspektiv og anvise løsninger på konkrete og aktuelle delprojekter.

Konkurrence om udviklingsplan

Udarbejdelsen af en udviklingsplan bliver udbudt som en konkurrence – et såkaldt parallelopdrag – hvor udvalgte arkitektteams byder ind med deres bedste bud på en helhedsplan for Kongelundens udvikling. Konkurrenceprogrammet tager udgangspunkt i de præmierede forslag og principper fra den visionskonkurrence, der blev gennemført i efteråret 2020. Disse er sidenhen blevet kvalificeret, blandt andet af brugergrupper og gennem inddragelse af borgere.

Det bliver blandt andet udviklingsplanen, der kommer til at anvise, hvordan vi kan styrke udviklingen af de eksisterende idrætsgrene og -aktører i Aarhus Idrætspark som fx atletik og tennis. Ambitionen er at åbne området mere op såvel fysisk som for flere sportsgrene inden for både elite- og breddeidræt. Samtidig bliver der en særskilt konkurrence om et nyt fodboldstadion.

Både konkurrencen om en udviklingsplan og om et nyt stadion bliver budt ud omkring årsskiftet 2021/2022. Når der er udpeget et vinderteam i konkurrencen om udviklingsplanen, vil den endelige plan blive udarbejdet af teamet i samarbejde med Kongelundens Sekretariat.

Du kan være med

Kongelundens brugere og interessenter er løbende inddraget i de forskellige processer, der leder frem til den endelige udviklingsplan for området. Det sker via faste fora, der løbende holdes orienteret og systematisk medvirker til at kvalificere grundlaget for udviklingsplanen. Herudover kan alle interesserede deltage i vores forskellige former for borgerinddragelse og den vej bidrage aktivt.

Aktuelt kan interesserede arkitektvirksomheder byde ind på at deltage i parallelopdraget for udviklingsplan for hele Kongelunden:

Der er følgende idrætsfaciliteter i den nuværende Idrætspark.

CERES PARK indeholder både et fodboldstadion og atletikanlæg med plads til ca. 20.000. Ceres Park er bygget sammen med Stadionhallerne, der er en del af den oprindelige Idrætspark, der blev indviet i 1920. 

I Ceres Park er superligaklubben AGF A/S hjemmebane og indeholder samtidig løbebane for Aarhus 1900 Atletik og Løb.

CERES ARENA indeholder Aarhus' største sportshal med plads til 5.000. Arenaen har ligeledes forskellige møde- og kontorlokaler. Ceres Arena blev indviet i 2001.

Ceres Arena er hjemmebane for håndboldklubben Skanderborg-Aarhus Håndbold. Arenaens hal bruges også af Aarhus United, VRI, AGF Håndbold, Aarhus Elitehåndbold, FC Hamid, Team Aarhus Floorball, Bakken Bears (CL-kampe) og af herrehåndboldlandsholdet.

Arenaen huser også kontorer for AGF Foldbold, JHF, Aarhus Universitet, Idrætssamvirket Aarhus, Elitesport Aarhus, Players 1st, Royal Unibrew, Vokalo, Straarup og CO, Exacto, MJM Management, Sport One, Recurit IT, PH7, Generator og stadionklinikken.

SPORTENS HUS danner ramme om træningssal og -faciliteter, kontor- og mødelokaler og behandlerrum. Derudover er der kollegifaciliteter.

I Sportens Hus har Team Danmark, Idrætssamvirket Aarhus og Elitesport Aarhus til huse. Hal 3 og kampsportscentret benyttes af Ashirhara Karate, Aarhus Badmintonklub, Skovbakken Basket, HEI Håndbold, HEI Håndbold ESAA, AGF eSport, Elite Vest Taekwondo og ESAA Kollegiet.

TENNISANLÆGGET PÅ MARSELISBORG GRØNNEVEJ består af 9 grusbaner. Anlægget er indviet i 1920.

Aarhus 1900 Tennis holder til på anlægget på Marselisborg Grønnevej ligesom de har adgang til baner på Lyseng Allé.

 AARHUS CYKLEBANE er et udendørscykelanlæg fra 1940. 

På Aarhus Cyklebane holder Cykle Klubben Aarhus til.

JYDSK VÆDDELØBSBANE danner ramme om både trav- og galopsport. Anlægget blev indviet i 1924.

På Jydsk Væddeløbsbane holder følgende foreninger og klubber: Aarhus Travklub, Aarhus Trav Amatørklub, JVBs trænerforening, Jydsk Gallophesteejerforening, Monteforeningen ved JVB samt Jydsk Ponyvæddeløbsforening. Du kan læse mere om de tilknyttede foreninger her.

AARHUS ATLETIK- OG LØBEAKADEMI ligger på Havreballe Skovvej i tilknytning til Idrætsparken. Akademiet rummer haller til indendørstræning, mødelokaler samt styrketræningsfaciliteter. Akademiet har gennemgået en større renovering i 2019.

Aarhus 1900 Atletik og Løb har indendørs atletikaktiviteter i Løbe- og Atletikakademiet. I Akademiet sidder ligeledes repræsentanter fra Dansk Atletik Forbund.

KLUBLOKALER PÅ OBSERVATORIESTIEN 1A OG 1B er to bygninger, der er klublokaler for en række foreninger.

I klublokalerne på Observatoriestien huser AGF Atletik, Aarhus Mtb, Aarhus 1900 Ældreidræt, AGF Senior, Aarhus 1900 Mt og Aarhus 1900 Triatlon.