Ud over et nyt, fantastisk fodboldstadion skal der også skabes opdaterede fysiske rammer for blandt andet nedenstående aktiviteter i en sammenhængende idrætsby i Kongelunden. Du kan læse mere om de enkelte faciliteter under oversigtskortet.

Atletik

Vi etablerer et helt nyt atletikanlæg, hvor løbebane og kastegård bliver samlet. Det nye atletikanlæg kommer til at ligge, hvor der i dag er kastegård og cykelbane. Der har været afholdt en visionsworkshop, og der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra atletikkens organisationer. Drømmen er et nyt atletikanlæg, som både tilgodeser eliten og andre aktive atleter, men også inviterer andre ind til bevægelse og sundhed.

Der er afsat følgende beløb til nyt atletikanlæg  36,5 mio. kr.
Nuværende stadion påbegyndes nedrevet  December 2023-januar 2024
Atletik genhuses i Viby   Januar 2024
Atletikbane anlægges  November 2024-august 2026
Atletikbane klar til brug* (alene baneanlæg, ikke tribune mv.)  Efterår 2025
Atletikstadion inkl. tribune færdigt  August 2026

*Foreløbig tidsplan (kan forrykkes når endelige anlægsprojekter kendes)

Sportens Hus (Team Danmark Center)

Der skal bygges et nyt Sportens Hus (Team Danmark Center), hvor topatleter og talenter kan træne under topprofessionelle forhold. Sportens Hus bliver også rammen for flere af eliteorganisationernes administrative funktioner. Der bliver desuden en moderne sportshal og andre faciliteter, som klubber og foreninger kan bruge. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra miljøerne er etableret og ser på programmeringen af centeret.

Der er afsat følgende beløb til nyt Sportens Hus Finansiering af Sportens Hus afklares endeligt i forbindelse med Aarhus Kommunes Budget 2025
Nuværende bygning nedrives  Oktober-november 2024
Byggeperiode  Januar 2025-juli 2026
Bygning klar til brug  August 2026

Tennis

Aarhus 1900 Tennis har i dag ni udendørs tennisbaner i Kongelunden. I fremtiden bliver der otte baner, og i samarbejde med tennisklubben bliver der arbejdet med placering og indretning af disse, ligesom der er en ambition om, at omgivelserne skal indrettes, så de skaber liv og aktivitet.

Der er afsat følgende beløb til omlægning af tennisanlæg  4,5 mio. kr. 

Cykling

Kongelunden er i dag udgangspunktet for en række forskellige cykelaktiviteter spændende fra banecykling over cross og mountainbike til landevejscykling. Der er i forbindelse med arbejdet med en endelig udviklingsplan foretaget en kortlægning af det præcise omfang og brug i samarbejde med de forskellige aktører fra cykelmiljøet. Kortlægningens resultater fremgår i "Analyse af potentialerne i cykelmiljøet i Aarhus", som du kan downloade nederst på denne side. 

Det er besluttet at etablere et nyt udendørs areal til cykelcross mv. syd for Jysk Væddeløbsbane og et ankerpunkt for cykling i sammenhæng med det nye Sportens Hus i Idrætsbyen. Der er reserveret et areal til en mulig, fremtidig velodrome på det nuværende parkeringsareal P2 nordvest for stadion. 

Der er afsat følgende beløb til nyt cykelankerpunkt* (økonomi til nyt udendørs træningsareal undtaget)  4,0 mio. kr.
Nuværende cykelbane påbegyndes nedrevet efter afslutning af Sæson 2024  Oktober-november 2024
Udendørs træningsareal**: Anlæg af bane  August-oktober 2024
Udendørs bane færdig  November 2024

*Tidsplan for cykelankerpunkt: Samme som for Sportens Hus, som ankerpunktet bliver en del af.

**Tidsplan hvis ingen lokalplan. Evt. krav om lokalplan er under afklaring.

Analyse af potentialerne i cykelmiljøet i Aarhus