Gå til hovedindhold

Idrætsbyen

Idræt og bevægelse spiller allerede i dag en stor rolle, når vi bruger og besøger Kongelunden. Derfor er det også et væsentligt tema i den udviklingsplan, der skal danne afsæt for Kongelundens fremtidige udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Ud over et nyt, fantastisk fodboldstadion skal der også skabes opdaterede fysiske rammer for blandt andet nedenstående aktiviteter i en sammenhængende idrætsby i Kongelunden. Du kan læse mere om de enkelte faciliteter under oversigtskortet.

  Atletik

  Vi etablerer et helt nyt atletikanlæg, hvor løbebane og kastegård bliver samlet. Det nye atletikanlæg kommer til at ligge, hvor der i dag er kastegård og cykelbane. Drømmen er et nyt atletikanlæg, som både tilgodeser eliten og andre aktive atleter, men også inviterer andre ind til bevægelse og sundhed. Der har været afholdt en visionsworkshop, og der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra atletikkens organisationer.

  Det nye atletikanlæg er nu i udbud som totalentreprise med fire prækvalificerede teams. Det er forventningen at kunne offentliggøre vinderprojektet i juni 2024. 

  Der er afsat følgende beløb til nyt atletikanlæg  Samlet targetsum for nyt atletikstadion, Sportens Hus og cykelankerpunkt er 170 mio. kr.
  Nuværende stadion påbegyndes nedrevet  December 2023-januar 2024
  Atletik genhuses i Viby   Januar 2024
  Atletikbane anlægges  November 2024-august 2026
  Atletikbane klar til brug* (alene baneanlæg, ikke tribune mv.)  Efterår 2025
  Atletikstadion inkl. tribune færdigt  August 2026

  *Foreløbig tidsplan (kan forrykkes når endelige anlægsprojekter kendes)

  Sportens Hus (Team Danmark Center)

  Der skal bygges et nyt Sportens Hus (Team Danmark Center), hvor topatleter og talenter kan træne under topprofessionelle forhold. Sportens Hus bliver også rammen for flere af eliteorganisationernes administrative funktioner. Der bliver desuden en moderne sportshal og andre faciliteter, som klubber og foreninger kan bruge. 

  Det nye Sportens Hus bliver bygget sammen med den eksisterende arena og er nu i udbud som totalentreprise med fire prækvalificerede teams. Det er forventningen at kunne offentliggøre vinderprojektet i juni 2024. 

  Der er afsat følgende beløb til nyt Sportens Hus  Samlet targetsum for nyt atletikstadion, Sportens Hus og cykelankerpunkt er 170 mio. kr.
  Nuværende bygning nedrives  Oktober-november 2024*
  Byggeperiode  Januar 2025-juli 2026
  Bygning klar til brug  August 2026

  * Foreløbig tidsplan (kan forrykkes, når endelige anlægsprojekter kendes)

  Tennis

  Aarhus 1900 Tennis har i dag ni udendørs tennisbaner i Kongelunden. I fremtiden bliver der otte baner, og i samarbejde med tennisklubben bliver der arbejdet med placering og indretning af disse, ligesom der er en ambition om, at omgivelserne skal indrettes, så de skaber liv og aktivitet.

  Der er afsat følgende beløb til omlægning af tennisanlæg  4,5 mio. kr. 

  Cykling

  Kongelunden er i dag udgangspunktet for en række forskellige cykelaktiviteter spændende fra banecykling over cross og mountainbike til landevejscykling. Der er i forbindelse med arbejdet med en endelig udviklingsplan foretaget en kortlægning af det præcise omfang og brug i samarbejde med de forskellige aktører fra cykelmiljøet. Kortlægningens resultater fremgår i "Analyse af potentialerne i cykelmiljøet i Aarhus", som du kan downloade nederst på denne side. 

  Det er besluttet at etablere et nyt udendørs træningsareal for cykling syd for Jysk Væddeløbsbane og et ankerpunkt for cykling i sammenhæng med det nye Sportens Hus i Idrætsbyen. Der er reserveret et areal til en mulig, fremtidig velodrome på det nuværende parkeringsareal P2 nordvest for stadion. 

  Der er afsat følgende beløb til nyt cykelankerpunkt* (økonomi til nyt udendørs træningsareal undtaget)  4,0 mio. kr.
  Nuværende cykelbane påbegyndes nedrevet efter afslutning af Sæson 2024  Oktober-november 2024
  Udendørs træningsareal**: Anlæg af bane  August-oktober 2024
  Udendørs bane færdig**  November 2024

  *Tidsplan for cykelankerpunkt: Samme som for Sportens Hus, som ankerpunktet bliver en del af.

  **Foreløbig tidsplan hvis ingen lokalplan. Evt. krav om lokalplan er under afklaring.

  CERES PARK indeholder både et fodboldstadion og atletikanlæg med plads til ca. 20.000. Ceres Park er bygget sammen med Stadionhallerne, der er en del af den oprindelige Idrætspark, der blev indviet i 1920. 

  I Ceres Park er superligaklubben AGF A/S hjemmebane og indeholder samtidig løbebane for Aarhus 1900 Atletik og Løb.

  CERES ARENA indeholder Aarhus' største sportshal med plads til 5.000. Arenaen har ligeledes forskellige møde- og kontorlokaler. Ceres Arena blev indviet i 2001.

  Ceres Arena er hjemmebane for håndboldklubben Skanderborg-Aarhus Håndbold. Arenaens hal bruges også af Aarhus United, VRI, AGF Håndbold, Aarhus Elitehåndbold, FC Hamid, Team Aarhus Floorball, Bakken Bears (CL-kampe) og af herrehåndboldlandsholdet.

  Arenaen huser også kontorer for AGF Foldbold, JHF, Aarhus Universitet, Idrætssamvirket Aarhus, Elitesport Aarhus, Players 1st, Royal Unibrew, Vokalo, Straarup og CO, Exacto, MJM Management, Sport One, Recurit IT, PH7, Generator og stadionklinikken.

  SPORTENS HUS danner ramme om træningssal og -faciliteter, kontor- og mødelokaler og behandlerrum. Derudover er der kollegifaciliteter.

  I Sportens Hus har Team Danmark, Idrætssamvirket Aarhus og Elitesport Aarhus til huse. Hal 3 og kampsportscentret benyttes af Ashirhara Karate, Aarhus Badmintonklub, Skovbakken Basket, HEI Håndbold, HEI Håndbold ESAA, AGF eSport, Elite Vest Taekwondo og ESAA Kollegiet.

  TENNISANLÆGGET PÅ MARSELISBORG GRØNNEVEJ består af 9 grusbaner. Anlægget er indviet i 1920.

  Aarhus 1900 Tennis holder til på anlægget på Marselisborg Grønnevej ligesom de har adgang til baner på Lyseng Allé.

   AARHUS CYKLEBANE er et udendørscykelanlæg fra 1940. 

  På Aarhus Cyklebane holder Cykle Klubben Aarhus til.

  JYDSK VÆDDELØBSBANE danner ramme om både trav- og galopsport. Anlægget blev indviet i 1924.

  På Jydsk Væddeløbsbane holder følgende foreninger og klubber: Aarhus Travklub, Aarhus Trav Amatørklub, JVBs trænerforening, Jydsk Gallophesteejerforening, Monteforeningen ved JVB samt Jydsk Ponyvæddeløbsforening. Du kan læse mere om de tilknyttede foreninger her.

  AARHUS ATLETIK- OG LØBEAKADEMI ligger på Havreballe Skovvej i tilknytning til Idrætsparken. Akademiet rummer haller til indendørstræning, mødelokaler samt styrketræningsfaciliteter. Akademiet har gennemgået en større renovering i 2019.

  Aarhus 1900 Atletik og Løb har indendørs atletikaktiviteter i Løbe- og Atletikakademiet. I Akademiet sidder ligeledes repræsentanter fra Dansk Atletik Forbund.

  KLUBLOKALER PÅ OBSERVATORIESTIEN 1A OG 1B er to bygninger, der er klublokaler for en række foreninger.

  I klublokalerne på Observatoriestien huser AGF Atletik, Aarhus Mtb, Aarhus 1900 Ældreidræt, AGF Senior, Aarhus 1900 Mt og Aarhus 1900 Triatlon.

  Sidst opdateret: 5. februar 2024