Hvis du har fuld kontrol over din hund, og er 100 procent sikker på at den lystrer dig, kan du lufte hunden uden snor i Aarhus Kommunes hundeskove.

Hundeskovene er afmærket med skilte. Enkelte steder er områderne desuden indhegnet.