Kæmpedonation realiserer projektet

Store projekter koster mange penge at realisere.  

Til at realisere visionerne om Kongelunden har Aarhus fået tilsagn om en potentiel donation fra Salling Fondene og Lind Invest på 500 millioner kroner. Det er en kæmpe gave til byen, der gør det muligt for Aarhus Kommune at tage arbejdshandskerne på.  

Donationen sikrer, at visionen om at forene byens puls og naturens rolige atmosfære kan realiseres. Helt konkret medfører den potentielle donationen også muligheden for byggeriet af et nyt og moderne fodboldstadion til De Hvii'.

 

Sallingfondene logo           

 

Processen - udvikling i fællesskab

Visionerne om Kongelunden afspejler byrådets visioner om, at Aarhus skal være en by, hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at udvikle byen i fællesskab og sammen skaber rammerne for det gode liv. 

Byrådet har derfor i budgettet afsat ressourcer til at understøtte en proces, der skal inkludere byens beboer og eksperter i projektet.

Købmand Herman Sallings Fond bidrager dertil med en donation på 5 millioner kroner til proces og projektledelse, hvilket gør det muligt at sætte det helt rigtige hold – og ambitionsniveau. 

På siden Organisering kan du læse mere om, hvordan Vision Kongelunden er organiseret.

Baggrundsmateriale 

Herunder finder du de dokumenter, der er baggrunden for byrådets beslutning fra den 11. marts 2020:

INDSTILLING OM VISION KONGELUNDEN

Indstilling

Bilag 1: Vision for Kongelunden

Bilag 2: Hensigtserklæring

Hør debatten fra byrådsmødet

- - - - 
Herunder finder du Aarhus Kommunes investeringsplan 2024-2033:

AARHUS KOMMUNES INVESTERINGSPLAN

Aarhus Kommune investeringsplan 2024-2033

- - - -

Herunder finder du de dokumenter, der er baggrunden for byrådets beslutning fra den 11. marts 2021:

INDSTILLING OM FREMRYKNING AF MIDLER TIL VISION KONGELUNDEN

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2: Vision og hensigtserklæring

- - - - 

Herunder finder du de dokumenter, der er baggrund for byrådets beslutning fra den 22. marts 2023:

INDSTILLING OM STATUS PÅ VISION KONGELUNDEN

Indstilling

 

 

 

Projektet Kongelunden udspringer af mange års tanker og diskussioner om at bygge et nyt fodboldstadion, som så udviklede sig til at blive det nuværende projekt Kongelunden omfattende en større helhed og sammenhæng på baggrund af donationer fra Salling Fondene og Lind Invest.

Vision Kongelunden blev præsenteret på et pressemøde i december 2019, hvor også betegnelsen "Kongelunden" blev brugt første gang. Visionen er besluttet af Aarhus byråd den 11. marts 2020.

Navnet "Kongelunden" er inspireret af ordet Lund, som betyder et lille skovområde. Navnet er afledt af, at Kongevejen løber tværs gennem hele området, som støder op til Kongsvang. Navnet har også tråde bagud i tiden til anlæggelsen af Marselisborg Slot og Aarhus Idrætspark, hvor Kong Christian den X. var en afgørende person.

"Kongelunden" er valgt som projektnavn ud fra et behov for at have en fællesbetegnelse for det samlede projektområde og træder ikke i stedet for de enkelte, kendte lokaltioner som fx Marselisborg Skovene, Mindeparken, Forstbotanisk Have osv. 

Det er for nuværende ikke besluttet, om området fortsat skal have en fællesbetegnelse på sigt efter projektfasen - og om det navn i givet fald skal være Kongelunden. 

Det er før set, at projekter har fået et andet permanent navn end det oprindelige projektnavn. Eksempelvis hed DOKK1 i projektfasen "Urban Media Space", og Aarhus Ø hed "De Bynære Havnearealer".