Udbud af plankonsulentydelser

Kongelundens Sekretariat har aktuelt et udbud af plankonsulentydelser i forbindelse med Aarhus Kommunes udvikling af Aarhus Stadion og nærområdet omkring samt det samlede rekreative område ’Kongelunden’.

Kongelundens Sekretariat udbyder derfor plankonsulentydelser i relation til Kongelundens Sekretariats arbejde med:

  • Udviklingsplanen (helhedsplan) og kommuneplantillæg
  • Lokalplan for nyt atletikanlæg (option)
  • Lokalplan for nyt Team Danmark Center (option)
  • Lokalplan for andet rekreativt anlæg i Kongelunden (option)
  • Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det samlede projekt og miljøvurderinger (SMV) af de enkelte planer.

Det samlede projekt og den udbudte ydelse er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt for alle på udbudsportalen Ethics. Den forventede kontraktværdi er cirka 5 mio. kr. Frist for modtagelse af tilbud er den 11. juli 2022.

 
Illustration af 2 udbud

Herudover er der to igangværende udbud: En projektkonkurrence om nyt stadion og et parallelt opdrag om en udviklingsplan for hele Kongelunden.

Har du lyst til at læse centrale udbudsdokumenter for parallelopdraget for udviklingsplanen for Kongelunden (eksl. tekniske bilag) og konkurrencematerialet til projektkonkurrencen om Nyt Stadion, så kan de downloades her:

Nyt stadion i Aarhus

Udviklingsplan for Kongelunden