Gå til hovedindhold

Fem udviklingslag

For at sikre helhed og fleksibilitet i udviklingen på både den korte og lange bane er udviklingsplanen struktureret gennem fem fokusområder, der favner både fysisk og ikke-fysisk planlægning.

  • Læs op

Indhold

    I mere end hundrede år har byens borgere brugt Kongelundens område rekreativt, når man skulle samles, motionere, more sig eller blot nyde nærheden til skov og vand. Nu skal vi sikre, at det største, sammenhængende rekreative område i Aarhus også er aarhusianernes foretrukne samlingssted i fremtiden. Det arbejde er forankret i Kongelundens udviklingsplan, der netop har fokus på de store linjer, på helheden og på at styrke områdets værdi og brug for borgerne i Aarhus.

    Udviklingsplanen fungerer som et overordnet styringsredskab og et konkret værktøj med principper for eksempelvis trafik og parkering, landskab og natur, bæredygtighed og sundhed, sammenhænge mellem destinationer og oplevelser, rammer for motion og elitesport eller helt konkrete ting som skiltning, toiletter, el og vand. Udviklingsplanen beskriver altså både de overordnede strategier i et langsigtet perspektiv og anviser løsninger på konkrete og aktuelle delprojekter som eksempelvis placering af et nyt atletikanlæg.

    Du kan læse meget mere om strategierne for hvert af de fem strategiske lag i Udviklingsplan for Kongelunden, som du kan downloade her på siden.

    Sidst opdateret: 5. februar 2024