Gå til hovedindhold

Projekt for offentligt grønt område med cykelanlæg og folde

Kongelundens Sekretariat har anmodet Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, om en forhåndsdialog for at få en vurdering af, om et foreløbigt skitseprojekt for udvikling af den sydlige del af Idrætsbyen i Kongelunden med bl.a. et anlæg for cykelcross og MTB vil være lokalplanpligtigt.

 • Læs op

Indhold

  Planjura i Teknik og Miljø har gennemgået materialet og vurderer, at projektet på arealet syd for væddeløbsbanen (Fra Observatorievej til Observatoriestien) ikke er omfattet af planlovens § 13, stk. 2, om pligt til at udarbejde lokalplan, fordi det ikke ses at medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø i området.

  Planjuras vurdering vil blive behandlet af Politisk Styregruppe for Kongelunden på dens møde den 21. juni 2024, hvorefter den fremadrettede proces vil blive tilrettelagt.

  Planjura begrunder vurderingen med

  •    at der i høj grad er tale om disponering af arealet med allerede eksisterende elementer i form af hestefolde, daginstitution, parkeringsplads, rekreativt areal med udsigtshøj mv. Det nye element er cykelanlægget med stier, sandgrav, belysning mv. og dette vurderes ikke at udgøre en væsentlig ændring i områdets bestående miljø, 

  •    at arealet ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende anlæg til fritidsformål - væddeløbsbane og stadion - og at etablering af en cykel/mountainbike-anlæg derfor ikke medfører en væsentlig ændring i områdets bestående miljø, 

  •    at der således ikke skal etableres en ny stor bebyggelse eller anlæg, der kan ændre området væsentligt, 

  •    at områdets grønne og rekreative karakter bibeholdes dels ved arealet omkring udsigtshøjen, dels ved hhv. at bevare og genplante træer og anden beplantning,  

  •    at projektet er i overensstemmelse med gældende  kommuneplanrammer.

   

  Sidst opdateret: 7. juni 2024