Gå til hovedindhold

Slutspurt sat ind i konkurrence om nyt atletikstadion og Sportens Hus

De fire deltagende teams i udbud om nyt atletikstadion og Sportens Hus i Idrætsbyen i Kongelunden har nu afleveret deres endelige tilbud til bedømmelse. Vinderprojekt bliver efter planen offentliggjort 24. juni.

 • Læs op

Indhold

  Byggerierne er udbudt som totalentreprise med en targetsum på 170 mio. kr.  Der er tale om et såkaldt EU-udbud med forhandling. Det betyder, at de fire teams har afleveret et indledende tilbud i februar og efterfølgende har deltaget i forhandlingsmøder. Herefter er de fire teams hver især blevet bedt om at justere på forskellige forhold frem mod aflevering af det endelige projekt. 

  Nu skal de endelige tilbud først gennemgås for, om de er konditionsmæssige. Det vil sige, om de lever op til de formelle, juridiske krav til format for aflevering og indhold. Herefter granskes det ganske omfattende materiale med forskelligt fagligt fokus af en række rådgivere. I forhold til den idrætsfaglige funktionalitet trækker man på brugernes idrætsfaglige ekspertise.

  Kriterier ligger fast

  En arbejdsgruppe udarbejder i samarbejde med fagdommer Kolja Nielsen fra CEBRA en foreløbig evaluering af projekterne til bedømmelsesudvalget. 

  Bedømmelsesudvalget får desuden en grundig gennemgang af projekterne og skal så træffe den endelige afgørelse ud fra følgende på forhånd fastlagte og vægtede kriterier:

  -    Pris (35 % vægtning)
  -    Arkitektur og funktionalitet (25 % vægtning)
  -    Materialer og tekniske løsninger (20 % vægtning)
  -    Proces og organisation (20 % vægtning)

   Bedømmelsesudvalgets medlemmer er:

  -    Jacob Bundsgaard, borgmester
  -    Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice
  -    Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø
  -    Anne Mette Boye, stadsarkitekt
  -    Kolja Nielsen, arkitektfagdommer
  -    Hardy Pedersen, projektdirektør, Kongelundens Sekretariat


  De fire deltagende teams er:


  -    C.C. Contractor A/S, Cubo Arkitekter A/S, DETBLÅ ApS og AFRY ApS
  -    Kaj Ove Madsen A/S (Aarhus), ELKIÆR+EBBESKOV Arkitekter ApS, BIG – Bjarke Ingels Group, INGENIØR’NE og Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS
  -    Raundahl & Moesby A/S og M.J. Eriksson A/S, NIRAS A/S, AART architects West A/S
  -    Per Aarsleff A/S, C.F. Møller Architects, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, TRI-Consult A/S og Dan Jord A/S

   

  Sidst opdateret: 25. april 2024