Gå til hovedindhold

Processen for udviklingsplanen

Her kan du læse om den proces, der har ført frem til en plan for udviklingen af Kongelunden som samlet destination.

 • Læs op

Indhold

  Konkurrence om udviklingsplan

  Udarbejdelsen af en udviklingsplan har været udbudt som et såkaldt parallelopdrag, hvor udvalgte arkitektteams bød ind med deres bedste bud på en samlet plan for Kongelundens udvikling. Konkurrenceprogrammet tog udgangspunkt i de præmierede forslag og principper fra den visionskonkurrence, der blev gennemført i efteråret 2020. Disse er sidenhen blevet kvalificeret, blandt andet af brugergrupper og gennem inddragelse af borgere.

  Både konkurrencen om en udviklingsplan og om et nyt stadion blev gennemført i 2022. De tre teams afleverede deres endelige forslag til en udviklingsplan i juni 2022. Herefter pegede et enigt bedømmelsesudvalg på Team Holscher Nordberg som det team, man ønskede at samarbejde med om udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan.

  Den endelige udviklingsplan for Kongelunden er blevet godkendt af Aarhus Byråd den 22. november 2023, og du kan downloade udviklingsplanen i sin helhed her

  Du kan længere nede på siden se bedømmelsesrapporten og de tre forslag fra konkurrencen.

  Brugerproces

  Kongelundens brugere og interessenter er løbende blevet inddraget i de forskellige processer, der har ledt frem til den endelige udviklingsplan for området. Det er sket via faste fora, der løbende holdes orienteret og systematisk medvirker til at kvalificere grundlaget for udviklingen. 

  Borgerinddragelse

  Byens borgere har løbende haft mulighed for at give input til udviklingsplanen i en omfattende inddragelsesproces med bl.a. borgermøder, temamøder, høringer, vandringer mv. 

  Her kan du se mere om vores borgerinddragelse.

  Bedømmelsesudvalg

  Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune
  Rabih Azad-Ahmad, rådmand, Kultur- og Borgerservice
  Steen Stavnsbo, daværende rådmand, Teknik og Miljø
  Jens Bjerg Sørensen, Salling Fondene
  Henrik Lind, Lind Invest
  Christian Budde (V), medlem af Politisk Følgegruppe
  Mette Bjerre (SF), medlem af Politisk Følgegruppe
  Ellen Braae, fagdommer, arkitekt MAA og professor i landskabsarkitektur og planlægning, KU, udpeget i samarbejde med Akademisk Arkitektforening
  Kristian Villadsen, fagdommer, arkitekt MAA og ass. partner, Gehl Architects, udpeget i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

  Rådgiverpanel

  Der er udpeget et rådgiverpanel for bedømmelsesudvalget med følgende medlemmer:
  Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø
  Charlotte Storm Gregersen, direktør, Kultur- og Borgerservice
  Luise Pape Rydahl, forvaltningschef, Teknik og Miljø
  Heidi Frostholm Holch, forvaltningschef, Kultur- og Borgerservice
  Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune
  Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Kommune
  Line Willacy, arkitekt MAA og projektleder, Kongelundens Sekretariat
  Trine Berthold, arkitekt MAA og projektleder, Kongelundens Sekretariat
  Michael Dumont Rasmussen, intern bygherrerådgiver, Kongelundens Sekretariat
  Alvaro Arriagada, projektdirektør, Kongelundens Sekretariat

  Bruger- og dialoggrupper

  Endelig har hver af Kongelundens fem bruger- og dialoggrupper haft mulighed for at udpege en repræsentant, der deltog som rådgiver for bedømmelsesudvalget i forbindelse med to workshops og den endelige præsentation af de tre deltagende teams' forslag til en udviklingsplan.
  Brugergrupperepræsentanterne deltog ikke i bedømmelsesmøderne.

  Team Holscher Nordberg

  Bedømmelsesudvalget har peget på Team Holscher Nordberg som det rådgiverhold, man ønsker at arbejde sammen med om en endelig udviklingsplan. 

  Holscher Nordberg med underrådgiverne:

  Kragh & Berglund

  OVJ Arkitekter

  Hele Landet

  SPVI

  Kristian Raun Thomsen

  Rikke Øxner

  Christina Mathiesen

  Team Sted

  Sted med underrådgiverne:

  Gjøde & Partnere Arkitekter

  Keingart

  AFRY

  Anders Busse

  Team Tredje Natur

  Tredje Natur med underrådgiverne:

  Norrøn

  Urban Goods

  Valentin Trafikplanlægning

   

   

   

  Sidst opdateret: 5. februar 2024