I mere end hundrede år har byens borgere brugt Kongelundens område rekreativt, når man skulle samles, motionere, more sig eller blot nyde nærheden til skov og vand. Nu skal vi sikre, at det største, sammenhængende rekreative område i Aarhus også er aarhusianernes foretrukne samlingssted i fremtiden. Det arbejde bliver forankret i Kongelundens udviklingsplan, der netop har fokus på de store linjer, på helheden og på at styrke områdets værdi og brug for borgerne i Aarhus.

Udviklingsplanen skal fungere som et overordnet styringsredskab og et konkret værktøj med principper for eksempelvis trafik og parkering, landskab og natur, bæredygtighed og sundhed, sammenhænge mellem destinationer og oplevelser, rammer for motion og elitesport eller helt konkrete ting som skiltning, toiletter, el og vand. Udviklingsplanen skal altså både beskrive de overordnede strategier i et langsigtet perspektiv og anvise løsninger på konkrete og aktuelle delprojekter som eksempelvis placering af et nyt atletikanlæg.

Udviklingsplanen er disponeret i disse fem lag:

  1. Landskab og natur
  2. Infrastruktur
  3. Et samlet Kongelunden
  4. Destinationer
  5. Demokratisering

Konkurrence om udviklingsplan

Udarbejdelsen af en udviklingsplan har været udbudt som et såkaldt parallelopdrag, hvor udvalgte arkitektteams bød ind med deres bedste bud på en samlet plan for Kongelundens udvikling. Konkurrenceprogrammet tog udgangspunkt i de præmierede forslag og principper fra den visionskonkurrence, der blev gennemført i efteråret 2020. Disse er sidenhen blevet kvalificeret, blandt andet af brugergrupper og gennem inddragelse af borgere.

Det bliver blandt andet udviklingsplanen, der kommer til at anvise, hvordan vi kan styrke udviklingen af Aarhus Idrætspark, fx atletik og tennis. Ambitionen er at åbne området mere op såvel fysisk som for flere sportsgrene inden for både elite- og breddeidræt. Samtidig bliver der en særskilt konkurrence om et nyt fodboldstadion.

Både konkurrencen om en udviklingsplan og om et nyt stadion blev gennemført i 2022. De tre teams afleverede deres endelige forslag til en udviklingsplan i juni 2022. Herefter har et enig bedømmelsesudvalg peget på Team Holscher Nordberg som det team, man ønskede at samarbejde med om udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan. Den samlede udviklingsplan for Kongelunden er blevet godkendt af Kongelundens politiske styregruppe den 6. februar 2023. Du kan her downloade Udviklingsplanen for Kongelunden og læse om processen frem mod byrådets godkendelse.

Her kan du se dommerbetænkning og alle tre forslag.

Du kan være med

Kongelundens brugere og interessenter er løbende blevet inddraget i de forskellige processer, der har ledt frem til den endelige udviklingsplan for området. Det sker via faste fora, der løbende holdes orienteret og systematisk medvirker til at kvalificere grundlaget for udviklingen. 

Herudover holder vi blandt andet temavandringer og -møder, som du kan se her.

Der er følgende idrætsfaciliteter i den nuværende Idrætspark.

CERES PARK indeholder både et fodboldstadion og atletikanlæg med plads til ca. 20.000. Ceres Park er bygget sammen med Stadionhallerne, der er en del af den oprindelige Idrætspark, der blev indviet i 1920. 

I Ceres Park er superligaklubben AGF A/S hjemmebane og indeholder samtidig løbebane for Aarhus 1900 Atletik og Løb.

CERES ARENA indeholder Aarhus' største sportshal med plads til 5.000. Arenaen har ligeledes forskellige møde- og kontorlokaler. Ceres Arena blev indviet i 2001.

Ceres Arena er hjemmebane for håndboldklubben Skanderborg-Aarhus Håndbold. Arenaens hal bruges også af Aarhus United, VRI, AGF Håndbold, Aarhus Elitehåndbold, FC Hamid, Team Aarhus Floorball, Bakken Bears (CL-kampe) og af herrehåndboldlandsholdet.

Arenaen huser også kontorer for AGF Foldbold, JHF, Aarhus Universitet, Idrætssamvirket Aarhus, Elitesport Aarhus, Players 1st, Royal Unibrew, Vokalo, Straarup og CO, Exacto, MJM Management, Sport One, Recurit IT, PH7, Generator og stadionklinikken.

SPORTENS HUS danner ramme om træningssal og -faciliteter, kontor- og mødelokaler og behandlerrum. Derudover er der kollegifaciliteter.

I Sportens Hus har Team Danmark, Idrætssamvirket Aarhus og Elitesport Aarhus til huse. Hal 3 og kampsportscentret benyttes af Ashirhara Karate, Aarhus Badmintonklub, Skovbakken Basket, HEI Håndbold, HEI Håndbold ESAA, AGF eSport, Elite Vest Taekwondo og ESAA Kollegiet.

TENNISANLÆGGET PÅ MARSELISBORG GRØNNEVEJ består af 9 grusbaner. Anlægget er indviet i 1920.

Aarhus 1900 Tennis holder til på anlægget på Marselisborg Grønnevej ligesom de har adgang til baner på Lyseng Allé.

 AARHUS CYKLEBANE er et udendørscykelanlæg fra 1940. 

På Aarhus Cyklebane holder Cykle Klubben Aarhus til.

JYDSK VÆDDELØBSBANE danner ramme om både trav- og galopsport. Anlægget blev indviet i 1924.

På Jydsk Væddeløbsbane holder følgende foreninger og klubber: Aarhus Travklub, Aarhus Trav Amatørklub, JVBs trænerforening, Jydsk Gallophesteejerforening, Monteforeningen ved JVB samt Jydsk Ponyvæddeløbsforening. Du kan læse mere om de tilknyttede foreninger her.

AARHUS ATLETIK- OG LØBEAKADEMI ligger på Havreballe Skovvej i tilknytning til Idrætsparken. Akademiet rummer haller til indendørstræning, mødelokaler samt styrketræningsfaciliteter. Akademiet har gennemgået en større renovering i 2019.

Aarhus 1900 Atletik og Løb har indendørs atletikaktiviteter i Løbe- og Atletikakademiet. I Akademiet sidder ligeledes repræsentanter fra Dansk Atletik Forbund.

KLUBLOKALER PÅ OBSERVATORIESTIEN 1A OG 1B er to bygninger, der er klublokaler for en række foreninger.

I klublokalerne på Observatoriestien huser AGF Atletik, Aarhus Mtb, Aarhus 1900 Ældreidræt, AGF Senior, Aarhus 1900 Mt og Aarhus 1900 Triatlon.

Her kan du se, hvem der har deltaget i bedømmelsesprocessen i parallelopdraget for en udviklingsplan for Kongelunden

Bedømmelsesudvalg

Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune
Rabih Azad-Ahmad, rådmand, Kultur- og Borgerservice
Steen Stavnsbo, daværende rådmand, Teknik og Miljø
Jens Bjerg Sørensen, Salling Fondene
Henrik Lind, Lind Invest
Christian Budde (V), medlem af Politisk Følgegruppe
Mette Bjerre (SF), medlem af Politisk Følgegruppe
Ellen Braae, fagdommer, arkitekt MAA og professor i landskabsarkitektur og planlægning, KU, udpeget i samarbejde med Akademisk Arkitektforening
Kristian Villadsen, fagdommer, arkitekt MAA og ass. partner, Gehl Architects, udpeget i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Rådgiverpanel

Der er udpeget et rådgiverpanel for bedømmelsesudvalget med følgende medlemmer:
Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø
Charlotte Storm Gregersen, direktør, Kultur- og Borgerservice
Luise Pape Rydahl, forvaltningschef, Teknik og Miljø
Heidi Frostholm Holch, forvaltningschef, Kultur- og Borgerservice
Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune
Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Kommune
Line Willacy, arkitekt MAA og projektleder, Kongelundens Sekretariat
Trine Berthold, arkitekt MAA og projektleder, Kongelundens Sekretariat
Michael Dumont Rasmussen, intern bygherrerådgiver, Kongelundens Sekretariat
Alvaro Arriagada, projektdirektør, Kongelundens Sekretariat

Bruger- og dialoggrupper

Endelig har hver af Kongelundens fem bruger- og dialoggrupper haft mulighed for at udpege en repræsentant, der deltog som rådgiver for bedømmelsesudvalget i forbindelse med to workshops og den endelige præsentation af de tre deltagende teams' forslag til en udviklingsplan.
Brugergrupperepræsentanterne deltog ikke i bedømmelsesmøderne.

Her kan du se de tre tværfaglige teams, der i parallelopdraget for en udviklingsplan for Kongelunden har udarbejdet forslag til en samlet udviklingsplan.

Team Holscher Nordberg

Bedømmelsesudvalget har peget på Team Holscher Nordberg som det rådgiverhold, man ønsker at arbejde sammen med om en endelig udviklingsplan. 

Holscher Nordberg med underrådgiverne:

Kragh & Berglund

OVJ Arkitekter

Hele Landet

SPVI

Kristian Raun Thomsen

Rikke Øxner

Christina Mathiesen

Team Sted

Sted med underrådgiverne:

Gjøde & Partnere Arkitekter

Keingart

AFRY

Anders Busse

Team Tredje Natur

Tredje Natur med underrådgiverne:

Norrøn

Urban Goods

Valentin Trafikplanlægning