Gå til hovedindhold

Organisering

Herunder kan du bliver klogere på, hvordan projektet Vision Kongelunden er organiseret.

 • Læs op

Indhold

  STYREGRUPPER

  Vision Kongelunden er organiseret med to styregrupper for hhv. Nyt stadion i Aarhus og Udviklingsplan for Kongelunden.

  Styregruppe for Nyt Stadion i Aarhus

  Styregruppen for Nyt stadion i Aarhus har til opgave at træffe de nødvendige beslutninger i forhold til projektet og følge byggeprocessen. Styregruppen har deltagelse fra de to store bidragsydere til projektet og Aarhus Kommune:

  Jacob Bundsgaard, Borgmester
  Nicolaj Bang, Rådmand for Teknik og Miljø
  Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice
  Jens Bjerg Sørensen, Salling Fondene
  Henrik Lind, Direktør i Lind Invest

  Styregruppe for Udviklingsplan for Kongelunden

  Styregruppen for udviklingsplanen har til opgave at videreudvikle projektet, træffe de nødvendige beslutninger i forhold til projektet og følge processen i de kommende år. Styregruppen har deltagelse fra Aarhus Kommune:

  Jacob Bundsgaard, Borgmester
  Nicolaj Bang, Rådmand for Teknik og Miljø
  Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice

  Kulturudvalget

  Kulturudvalget under Aarhus Byråd bliver løbende orienteret om begge projekters fremdrift. Formanden for udvalget kan vælge at indbyde repræsentanter for de partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, til at deltage i orienteringen på udvalgsmøderne. 

  Direktørgruppen

  Direktørerne i de tre involverede magistratsafdelinger (Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice) deltager i Kongelundens styregruppemøder og mødes efter behov. Herudover kan der ske drøftelser i Aarhus Kommunes direktørgruppe, hvor direktørerne for de seks magistrater har et særligt ansvar for at sikre helhedsledelsen på de områder, som går på tværs af magistratsafdelingerne.

  Her kan du kontakte medarbejderne i sekretariatet.

  Her kan du se mere om Kongelundens faste dialogfora.

  Der er desuden etableret arbejdsgrupper med brugerrepræsentanter for følgende konkrete delprojekter: 

  • Nyt atletikstadion
  • Nyt Sportens Hus
  • Tennis
  • Jydsk Væddeløbsbane
  • Cykelvelodrome
  • Cykelcross og mountainbike mv.
  • Cykelankerpunkt

  AGF A/S deltager som lejer i dele af planlægningen af stadionprojektet.

  Sidst opdateret: 10. april 2024