Gå til hovedindhold

Kunststrategi for Kongelunden

Kongelundens Sekretariat har igangsat en proces, der skal munde ud i en kunststrategi for Kongelundens område.

 • Læs op

Indhold

  Kongelunden har stærke traditioner for kunst. Området rummer adskillige inden- og udendørs kunstværker med en høj koncentration i Marselisborg slotshave. Slotshaven er åben for publikum, når den kongelige familie ikke benytter sig af slottet.

  Det var Kongeparret, der var initiativtagere til skulpturudstillingen Sculptures by the Sea, der med stor succes tiltrak mange besøgende til Tangkrogen, Mindeparken og kyststrækningen mod syd. Det sluttede foreløbigt med ARoS Aarhus Kunstmuseums Triennal THE GARDEN i 2017.

  En kunststrategi for Kongelunden

  Kunststrategien skal sætte en samlet retning og formulere et stærkt, overordnet koncept for arbejdet med kunst i Kongelunden. Strategien skal understøtte de bystrategiske pejlemærker og beskrive, prioritere samt lave handlingsplaner for nye delprojekter. 

  Aktivering af Kongelundens nuværende kunst og tilførsel er ny kunst vil være et vigtigt greb ind i ambitionerne for området – ikke mindst i Idrætsbyen.

  Strategien forventes at være færdig i efteråret 2024.

  Tværfaglig rådgivergruppe

  Der går nu en formuleringsproces i gang, der bl.a. involverer en tværmagistratslig rådgivergruppe sammensat med et bredt felt af forskellige fagligheder med interesse i Kongelunden, i Aarhus og i kunsten:

  • Birgit Bjerre, Billedkunstrådet
  • Kulturkonsulent Maria Work Nygaard, Kulturforvaltningen
  • Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv
  • Stadsarkitekt Anne Mette Boye, Teknik og Miljø
  • Driftsansvarlig for legepladser, inventar og skulpturer Hans Henrik Rasmussen, Teknik og Miljø

  Der vil også blive rakt ud til andre interessenter i processen.

  Projektet ledes fra Kongelundens Sekretariat af Trine Berthold og Hanne Storvang. 

  Kunstfaglig rådgiver

  Kongelundens Sekretariat har truffet aftale med kunstfaglig rådgiver Jane Løvschall Dolmer, IN SITU, om at være rådgiver på formulering af kunststrategien. Fra IN SITU deltager Karina Lykkesborg ligeledes i processen.

  "Jeg glæder mig meget til processen og til samarbejdet, både med sekretariatet og de øvrige involverede aktører. Det bliver spændende at få mulighed for at bidrage med kunstfaglige input ift. Kongelunden, som er et helt fantastisk område og et projekt med kæmpe potentiale ift. kunst og kunstoplevelser."

  Jane Løvschall Dolmer, IN SITU

  Statens Kunstfond

  Statens Kunstfond har i marts 2024 givet tilsagn om støtte på 50.000 kr. fra puljen Kunst i det offentlige rum: kunststrategi til udvikling af en strategi for kunst i Kongelunden.

  Hør Aarhus Teaters direktør Trine Holm Thomsen fortælle om mulighederne i at arbejde med performative kunstarter i Kongelunden.

  Nuværende kunst i Kongelunden

  Der er kunst forskellige steder i Kongelunden - for enden af Stadion Allé, i Mindeparken, Forstbotanisk Have, på Kongevejen og naturligvis i Marselisborg Slotspark. Du kan se eksempler på områdets kunst nedenfor og placering af disse på kortet i den højre side.

  Eksempler på midlertidig kunst i Kongelunden

  Kongelunden lægger fra tid til anden rum til midlertidig kunst. Her er nogle eksempler på sådanne.

  2023: 'Jorden kalder' 42 værker arrangeret af kunstnersammenslutningen ProKK i Mindeparken

  2023: 'Dance for hope'-forestilling med Verdensballetten i Mindeparken

  2021: Street art på Skoleengen

  2017: 'Untitled' af Katharina Grosse i Mindeparken i forbindelse med ARoS' The Garden under Kulturhovedstadsåret

  2017: Lydværket '4140 Voices' i Marselisborg Monumentet opsat af Marie Højlund og Morten Riis under Kulturhovedstadsåret

  2017: 'Tree of Souls' Concert-In-Stallation i Havreballe Skov under Kulturhovedstadsåret

  Sidst opdateret: 27. juni 2024